Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Informacja o rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Informacja o rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach.

 Czas szybko płynie o czym można się przekonać patrząc na przybliżający się termin wykonania obowiązku nałożonego na ministra właściwego do spraw budownictwa w sprawie określenia metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Termin upływa z dniem 28 lipca 2018r. a wydawałoby się, że nie tak dawno ukazała się nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych i zamawiający oraz kosztorysanci stanęli przed nowymi regulacjami dotyczącymi kryteriów oceny ofert.

Dodane: 16 lutego 2018

4-dniowy kurs kosztorysowania robót budowlanych

Terminy kursów

12 – 15 marca 2018 r.

  • Czas trwania szkolenia – 4 dni (w godz. od 900 do 1500)
  • Miejsce szkolenia – sale komputerowe Ośrodka ORGBUD-SERWIS w Poznaniu,
    ul. Stablewskiego 43
  • Cena szkolenia – 900,00 zł + 23% VAT od osoby
    UWAGA! Dla płatnika finansującego szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych – SZKOLENIE ZWOLNIONE Z PODATKU VAT!!!

Dodane: 5 lutego 2018

Nowy Katalog Nakładów Rzeczowych – 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

W pierwszych dnia grudnia, a nie jak zapowiadaliśmy we wrześniu, ukaże się na rynku nowo opracowany przez ORGBUD-SERWIS  Katalog Nakładów Rzeczowych normujący montaż otulin TECLIT PS ze skalnej wełny mineralnej. Otuliny te przewidziane są jako izolacja niepalna rurociągów chłodniczych znajdujących się w budynkach.

Dodane: 29 grudnia 2017

Wady programów funkcjonalno-użytkowych

mgr inż. Renata Niemczyk

 

Program funkcjonalno – użytkowy jest do­kumentem wymaganym m.in. w postępowa­niu przetargowym jednostopniowym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W dokumencie tym Zamawiający, w sposób jak najbardziej szcze­gółowy, przedstawia opis przedmiotu zamó­wienia tj., podając:

Dodane: 13 grudnia 2017