Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do naszego newslettera

Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych I stopnia

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

TERMIN:

20-22 marca 2017 r. oraz

27-29 marca 2017 r. (6 dni)

Kurs przeznaczony jest dla osób zamierzających podjąć pracę w charakterze kosztorysanta robót budowlanych, bądź też chcących podnieść kwalifikacje zawodowe, przyswoić sobie zalecane przez organizacje kosztorysowe rozwiązania oraz usystematyzować posiadane wiadomości.

Dodane: 14 lutego 2017

Nowa formuła kalkulacyjna

Przemiany polityczne w latach 80-tych XX wieku, a w ślad za tym gospodarcze spowodowały, że rynek do tej pory regulowany urzędowo, sterowany centralnie przez wydawane ustawy i zarządzenia ustąpił wolnemu rynkowi kreowanemu przez zjawiska ekonomiczne popytu i podaży. Wraz z pojawieniem się w nowych warunkach procedur wyboru wykonawców realizujących roboty budowlane zaczęła ewoluować metodologia kosztorysowania robót budowlanych. Było to możliwe również dzięki postępowi technologicznemu i szybko postępującej komputeryzacji.

Dodane: 18 stycznia 2017

Z cyklu – pytanie do eksperta: Właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa

mgr inż. Renata Niemczyk

Pytanie:

Rzeczoznawca majątkowy wycenił sieć kanalizacyjną, która ma być przedmiotem sprzedaży pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową a Zakładem Usług Komunalnych stosując podejście kosztowe, metodę odtworzenia kosztów, technikę wskaźnikową. Czy jest to właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa?

Dodane: 15 września 2016