Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do naszego newslettera

Tryb „zaprojektuj i wybuduj” – czy to dobre rozwiązanie dla stron procesu inwestycyjnego?

W ostatnim czasie coraz częściej na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych ukazują się ogłoszenia dotyczące realizacji nowych inwestycji lub przebudowy i remontów istniejących obiektów w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (jednostopniowym). Przy takich postępowaniach, w przeważającej części zamawiający planują wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia (ustalone z góry i niezmienne), które określane jest przez wykonawców na podstawie opisu przedmiotu zamówienia będącego częścią SIWZ. Pomimo, że z racji przyjętego trybu opis ten jest uproszczony, to stanowi on dla wybranego wykonawcy fundament dla opracowania dokumentacji projektowej, która w dalszej kolejności, na etapie wykonawstwa jest podstawą realizacji robót budowlanych.

Dodane: 19 września 2017

Czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o KNR?

Wykonawca zwrócił się do firmy ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. z pytaniem, czy skalkulowanie kosztów prób i uruchomienia instalacji w obiekcie przemysłowym można rozliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych.

Odpowiedź:

Wykonawca w ramach Kontraktu na roboty budowlane wykonał próby pneumatyczne częściowe instalacji (instalacje badano odcinkami, odcinając wybrane fragmenty instalacji) i próby uruchamiania poszczególnych urządzeń.

Dodane: 11 września 2017

Abonament wydawnictw cenowych do kosztorysowania na 2018 rok

ABONAMENT cen do kosztorysowania
2018

  • Zachęcamy do zakupu abonamentu wydawnictw cenowych do kosztorysowania na 2018 rok
  • Przystępne ceny, bez kosztów wysyłki – zawsze na czas, zawsze pod ręką!

Dodane: 7 września 2017

Ceny obiektów budowlanych i inżynieryjnych – IWNB

Wydawnictwo ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Zapraszamy również do księgarni:

Ceny obiektów budowlanych – IWNB cz. 1

Ceny obiektów inżyniertjnych – IWNB cz. 2

 

Dodane: 7 lipca 2017