Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Ceny materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stawki robocizny

Ceny czynników produkcji z branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej wraz z cenami najmu i pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej –

4 kwartał 2018 – na płycie CD i wersji książkowej

Już w sprzedaży!


Ceny robót do kosztorysowania

ICCP CD – przejdź do księgarni

ICCP książka – przejdź do księgarni

Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej – ICCP ukazuje ceny czynników produkcji budowlanej, występujące w obrocie, usługach oraz  kalkulacjach cenowych przedsiębiorstw wykonawczych. Są to:

  • średnie i minimalne w skali kraju ceny materiałów z kosztami zakupu oraz średnie, minimalne i maksymalne ceny materiałów bez kosztów zakupu,
  • średnie oraz minimalne i maksymalne ceny pracy sprzętu zawierające przeciętne wartości kosztów jednorazowych oraz odrębnie ceny najmu i koszty jednorazowe sprzętu bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) wykonawców robót,
  • średnie oraz minimalne i maksymalne kosztorysowe stawki robocizny bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z),

 

  1. Zawarte w części I Zestawu ceny i stawki czynników produkcji wyznaczono, uśredniając dane pozyskane od znacznej liczby informacjodawców z całego kraju. W przypadku materiałów były to hurtowe ceny występujące w obrocie towarowym, w przypadku sprzętu – ceny najmu specjalistycznych przedsiębiorstw lub zakładowych jednostek sprzętowo-transportowych, i wreszcie przy robociźnie – kosztorysowe stawki przedsiębiorstw oraz zakładów rzemieślniczych wynikające z zawartych umów o wykonanie robót budowlanych. Dane źródłowe poddano wstępnej weryfikacji, polegającej na odrzuceniu wartości przypadkowych lub rażąco odbiegających od poziomu przeciętnego.
  2. Ceny materiałów z kosztami zakupu oraz ceny pracy sprzętu zostały ustalone przez ekspertów ośrodka ORGBUD-SERWIS, na podstawie przeprowadzonych szczegółowych badań i analiz, w nawiązaniu do przeciętnych warunków organizacji i realizacji robót oraz zasilania budowy w materiały, sprzęt i środki transportu.

Dodane: 20 listopada 2018