Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Poszczególne pozycje abonamentu na 2020 rok

Pobierz, wypełnij i odeślij do nas zgłoszenie abonenckie na ceny do kosztorysowania na 2020 r.


Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z dogodnej, abonamentowej formy zakupu. Abonament - to znaczna oszczędność finansowa i czasowa, wygoda w otrzymywaniu aktualnych informacji cenowych, możliwość śledzenia zmian cenowych w budownictwie w regularnych odstępach czasowych, szeroki dostęp do informacji o bieżących szkoleniach i seminariach prowadzonych przez ORGBUD-SERWIS.
Dla klientów, którzy kosztorysują okazjonalnie proponujemy dokupienie poszczególnych wydawnictw według poniższej specyfikacji.

 

Wydawnictwa drukowane - poszczególne egzemplarze

Opłata abonencka
zł brutto

Wydawnictwa do kosztorysowania szczegółowego

1

ICCP

- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
4 zeszyty
734,40 zł/rok
2

ICCP - ekspres

- miesięcznik
ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
12 zeszytów
214,92 zł/rok
3

BCB

- m.in. stawki robocizny i narzuty ogólnokrajowe, dla miast i województw

4 zeszyty
203,04 zł/rok

Wydawnictwa do kosztorysowania uproszczonego

4

ICRB

- ceny robót inwestycyjnych budowlanych
4 zeszyty
159,84 zł/rok
5

ICRI

- ceny robót inwestycyjnych instalacyjnych
4 zeszyty
133,92 zł/rok
6

ICRE

- ceny robót inwestycyjnych elektrycznych
4 zeszyty
133,92 zł/rok
7

ICRS

- ceny robót inwestycyjnych sieci wod-kan, gaz, co
4 zeszyty
142,56 zł/rok
8

ICRRB

- ceny robót remontowych budowlanych
4 zeszyty
159,84 zł/rok
9

ICRRI

- ceny robót remontowych instalacyjnych
4 zeszyty
133,92 zł/rok
10

ICRRE

- ceny robót remontowych elektrycznych
4 zeszyty
133,92 zł/rok
11

ICRD cz.1

- ceny robót drogowych w oparciu o KNR
4 zeszyty
153,36 zł/rok
12

ICRD cz.2

- ceny robót drogowych w oparciu o specyfikacje techniczne GDDKiA
4 zeszyty

NOWOŚĆ

153,36 zł/rok
13

ICRM

- ceny robót mostowych
4 zeszyty
145,80 zł/rok
14

ICREn

- ceny robót energetycznych
4 zeszyty
156,80 zł/rok
15

ICRW

- ceny robót wyburzeniowych i rozbiórkowych
4 zeszyty
145,80 zł/rok
16

ICRZ

- ceny robót zakładania i konserwacji zieleni
4 zeszyty
138,24 zł/rok
17

ICRT

- ceny robót torowych
4 zeszyty
142,56 zł/rok
18

CSRB - komplet

- ceny scalonych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
12 zeszytów
453,60 zł/rok
19

CKZ

- ceny robót w obiektach zabytkowych
4 zeszyty
427,68 zł/rok
20

ICAR

- ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych
4 zeszyty
135,00 zł/rok

Wydawnictwa do szacowania kosztów inwestycji

21

IWNB - cz. 1

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 1 - obiekty kubaturowe - budynki jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in.
4 zeszyty
312,12 zł/rok
22

IWNB - cz. 2

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 2 - obiekty inżynieryjne - drogi, mosty, wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn, elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in.
4 zeszyty
345,60 zł/rok
23

WRC

- wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych
4 zeszyty
146,88 zł/rok

Wydawnictwa na płytach CD - poszczególne pozycje

24

ICCP - CD

- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
4 zeszyty
897,90 zł/rok
25

CR-CD

- ceny robót wszystkich branż, ceny elementów i obiektów
4 płyty
1 040,58 zł/rok
27

CKZ - CD

- ceny robót w obiektach zabytkowych
4 płyty
654,36 zł/rok