Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Poszczególne pozycje abonamentu

Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z dogodnej, abonamentowej formy zakupu. Abonament - to znaczna oszczędność finansowa i czasowa, wygoda w otrzymywaniu aktualnych informacji cenowych, możliwość śledzenia zmian cenowych w budownictwie w regularnych odstępach czasowych, szeroki dostęp do informacji o bieżących szkoleniach i seminariach prowadzonych przez ORGBUD-SERWIS.
Dla klientów, którzy kosztorysują okazjonalnie proponujemy dokupienie poszczególnych wydawnictw według poniższej specyfikacji.

 

Wydawnictwa drukowane - poszczególne egzemplarze

Opłata abonencka
zł brutto

Wydawnictwa do kosztorysowania szczegółowego

1

ICCP

- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
4 /2 zeszyty
657,72 zł/rok
2

ICCP - ekspres

- miesięcznik
ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
12/6 zeszytów
199,80 zł/rok
3

BCB

- m.in. stawki robocizny i narzuty ogólnokrajowe, dla miast i województw

4/2 zeszyty
178,20 zł/rok

Wydawnictwa do kosztorysowania uproszczonego

4

ICRB

- ceny robót inwestycyjnych budowlanych
4/2 zeszyty
151,20 zł/rok
5

ICRI

- ceny robót inwestycyjnych instalacyjnych
4/2 zeszyty
126,36 zł/rok
6

ICRE

- ceny robót inwestycyjnych elektrycznych
4/2 zeszyty
126,36 zł/rok
7

ICRS

- ceny robót inwestycyjnych sieci wod-kan, gaz, co
4/2 zeszyty
133,92 zł/rok
8

ICRRB

- ceny robót remontowych budowlanych
4/2 zeszyty
151,20 zł/rok
9

ICRRI

- ceny robót remontowych instalacyjnych
4/2 zeszyty
126,36 zł/rok
10

ICRRE

- ceny robót remontowych elektrycznych
4/2 zeszyty
126,36 zł/rok
11

ICRD

- ceny robót drogowych
4/2 zeszyty
138,24 zł/rok
12

ICRM

- ceny robót mostowych
4/2 zeszyty
133,92 zł/rok
13

ICREn

- ceny robót energetycznych
4/2 zeszyty
142,56 zł/rok
14

ICRW

- ceny robót wyburzeniowych i rozbiórkowych
4/2 zeszyty
133,92 zł/rok
15

ICRZ

- ceny robót zakładania i konserwacji zieleni
4/2 zeszyty
129,60 zł/rok
16

ICRT

- ceny robót torowych
4/2 zeszyty
133,92 zł/rok
17

CSRB - komplet

- ceny scalonych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
12/6 zeszytów
414,72 zł/rok
18

CKZ

- ceny robót w obiektach zabytkowych
4/2 zeszyty
373,68 zł/rok
19

ICAR

- ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych
4/2 zeszyty
108,00 zł/rok

Wydawnictwa do szacowania kosztów inwestycji

20

IWNB - cz. 1

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 1 - obiekty kubaturowe - budynki jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in.
4/2 zeszyty
278,64 zł/rok
21

IWNB - cz. 2

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 2 - obiekty inżynieryjne - drogi, mosty, wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn, elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in.
4/2 zeszyty
311,04 zł/rok
22

WRC

- wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych
4/2 zeszyty
138,24 zł/rok
23

Wszystkie publikacje Serwisu

100/50 zeszytów
4 413,96 zł/rok

 

 

 

 

Dodane: 13 października 2016