Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

ICAR – ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych, oraz o składnikach kosztowych i zysku w strukturze tych cen.

Zakres asortymentów w obecnym kształcie Zestawu ogranicza się do budownictwa ogólnego, jednak większość informacji ma charakter ogólny.
Asortymenty robót zostały ustalone w drodze analizy dokumentacji projektowo-kosztorysowej szeregu obiektów budownictwa ogólnego i opartego na jej wynikach scalenia robót jednostkowych z poziomu przyjętego w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR, dla uzyskania nośników informacji o nakładach rzeczowych oraz cenach wykonawstwa na wyższym stopniu agregacji procesów roboczych, niż w przypadku KNR. Celem takiego przedsięwzięcia było stworzenie warunków dla uprawnienia procesów kalkulacji w drodze ograniczenia liczby pozycji kosztorysowych, a równocześnie dla przeprowadzenia wystarczająco dokładnej wyceny robót i obiektów budownictwa już na etapie założeń realizacyjnych inwestycji.

Za istotne kryteria scalania robót i wyodrębnienia asortymentów uznano:

  • uzyskanie możliwie najwyższego stopnia scalenia robót,
  • zachowanie znacznej uniwersalności asortymentów, jako nośników informacji ocenach i nakładach rzeczowych na wykonanie jednostki asortymentu robót,
  • ograniczenie do minimum liczby pozycji asortymentowych,
  • powiązanie w jednym asortymencie wariantów wykonania robót składowych, niewiele różniących się nakładami bądź ceną,
  • utrzymanie na gruncie asortymentów warunków przedmiarowania robót z KNR.

 

91total visits,1visits today