Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

ICRB – ceny robót budowlanych inwestycyjnych

ICRB - ceny robót inwestycyjnych budowlanych
 

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR nr 201, 202, 205. W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem „Z”.

Zostały one wycenione z pomocą ogólnie dostępnych, nowo opracowywanych katalogów norm uzupełniających obligatoryjną bazę normatywną i zaprezentowane w odpowiednim ujęciu przedmiotowym.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym. Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich. Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych. Ten rzekomy brak logiki wynika ze zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji oraz znacznej zmienności cen.


Przykładowe strony wydawnictwa  ICCP – ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, sprzętu i stawki robocizny

Dodane: 29 listopada 2016