Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Spotkanie użytkowników systemu kosztorysowego KOBRA


Zapraszamy serdecznie użytkowników systemów firmy ORGBUD-SERWIS na spotkanie, które odbędzie się w sali restauracyjnej HOTELU DORRIAN w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 29 (przy „ARENIE”) w dniu 11 czerwca 2019 r. w godz. 13.00 – 15.00

W ramach spotkania przewidujemy:

 1. Omówienie sytuacji cenowej na rynku budowlanym.
 2. Prezentację aplikacji e-orgbud.
 3. Prezentację wersji 15 programu KOBRA.
 4. Dyskusję.
 5. Poczęstunek.

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

UWAGA!

Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zastrzegamy możliwość zaproszenia na drugi termin spotkania, o którym zostaną Państwo poinformowani. (fax lub e-mail).


Pobierz zgłoszenie uczestnictwa


Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie KOBRA od wersji 14 do wersji 15 oraz do zakupu aktualizacji programu.

Zmiany:

W wersji 15 wprowadzono nową bardzo przydatną opcję umożliwiającą automatyczne do-czytanie nakładów czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu) do pozycji uproszczonych, w których nie ma tych składników, poprzez:

 • automatyczny dobór RMS do wszystkich pozycji uproszczonych,
 • automatyczny dobór RMS do wskazanej pozycji uproszczonej,
 • manualny dobór RMS do wskazanej pozycji kosztorysowej (w tym przypadku program automatycznie „odnajduje” odpowiednią pozycję w bazie katalogowej).

Jest to znaczącym ułatwieniem podczas opracowywania kosztorysu, który pierwotnie został utworzony w innym programie kosztorysowym, a następnie z pomocą formatu ATH lub EWD zaimportowany do wersji 15 KOBRY. Dotyczy to także kosztorysów dostępnych w postaci pliku PDF. Ich przetworzeniem do formatu pozwalającego na import do KOBRY zajmie się bezpłatna i ogólnie dostępna aplikacja – konwerter PDF, która wkrótce będzie uruchomiona na stronach ORGBUD-SERWIS (www.orgbud.pl).
Mechanizm ten powinien znakomicie podnieść szybkość i komfort pracy podczas przygotowywania np. oferty cenowej na podstawie przedmiaru zamieszczonego na stronie zamawiającego w postaci pliku PDF lub też w innej formie elektronicznej, wytworzonej przez różne programy kosztorysowe.

W wersji 15 KOBRY, na prośbę klientów wprowadzono również szereg usprawnień związanych z:

 • importem danych kosztorysowych zapisanych w plikach ATH i FWD,
 • działaniem funkcji „upraszczania” pozycji szczegółowych,
 • wydrukiem tabeli elementów RMS-u,
 • wydrukiem kalkulacji kosztorysowych.

Informacje dodatkowe

Kobra, jako pierwszy w kraju program w pełni obsługuje metodę kalkulacji szczegółowej podanej w „Powszechnych standardach kosztorysowania” (wg „formuły ceny jednostkowej zmodyfikowanej”) opublikowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydawnictwo: WACETOB Warszawa, wyd. I 2015 rok.

Zgodnie z zapowiedzią, obecna wersja programu obsługuje również nową metodę kalkulacji szczegółowej nazwanej „Formułą kosztów jednostkowych” – wprowadzonej w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (wydanie II, Warszawa 2017 rok).

Nowa metoda zakłada prezentację trzech składników kosztowych RMS „brutto” (tzn. łącznie z narzutami). Suma tych trzech składników kosztowych daje cenę jednostkową pozycji kosztorysowej. Obecnie program Kobra nie tylko wyświetla na ekranie (w tzw. panelu RMS) omawiane składniki – daje również możliwość swobodnego definiowania ich wartości (analogicznie jak w przypadku składników kosztów bezpośrednich).

Wprowadzono także niezbędne zmiany w wydrukach kosztorysowych „szczegółowych”. Obecnie na podanych zestawieniach (w tabelkach prezentujących wyliczenie ceny jednostkowej) widoczne są składniki kosztowe RMS „brutto” danej ceny jednostkowej. Każdy z prezentowanych składników „brutto” uwzględnia koszt narzutów pochodnych doliczanych do składników kosztów bezpośrednich („netto”). Przykładowo: składnik robocizny „brutto” zawiera koszty bezpośrednie tej robocizny oraz koszty pośrednie i zysk, w przypadku materiałów zawiera składnik ich kosztów zakupu i ew. zysk itp.

Dodane: 16 maja 2019