Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Ceny robót do kosztorysowania – nowy kwartał już w sprzedaży

Właśnie ukazał się nowy kwartał wydawnictw do kosztorysowania, zarówno w formie książkowej jak i na płytach CD do popularnych programów kosztorysowych dostępnych na rynku – KOBRA, NORMA, ZUZIA, SYKAL, RODOS…

Ceny robót do kosztorysowania w wersji książkowej

oraz ceny robót do kosztorysowania na płytach CD zawierają szereg cen robót z branż:

Ponadto dostępne są cenniki robót scalonych (wszystkich branż)ceny robót w obiektach zabytkowych oraz ceny asortymentów robót a także Biuletyn Cenowy Budownictwa zawierający m.in. stawki robocizny i narzuty ogólnokrajowe, dla miast i województw.


Polecamy także wydawnictwo IWNB (zawierające wskaźniki nakładów na obiekty budowlane w podziale na asortymenty, obiekty i budowle) wydawany w dwóch osobnych częściach:

 • część I – zawierająca obiekty kubaturowe (budynki jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in.)
 • część II – zawierająca obiekty inżynieryjne (drogi, mosty, wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn, elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in.)

Informacyjny zestaw wskaźników IWNB – część 1 – budynki i budowle

Informacyjny zestaw wskaźników IWNB – część 2 – obiekty inżynieryjne

 • zapewnia orientację:
  • w wysokości nakładów finansowych na wykonanie charakterystycznych obiektów budowlanych,
  • w strukturze rodzajowej kosztów ponoszonych przy budowie wspomnianych obiektów, z uwzględnieniem podziału na stany realizacyj­ne i elementy scalone,
 • służy:
  • inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich lub ustalenia planowanych kosztów robót budowlanych, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców,
  • gminom za podstawę opracowania prognozy skutków finansowych ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części wydatków na infrastrukturę techniczną należącą do zadań gminy,
  • ośrodkom doradztwa organizacyjnego i rzeczoznawcom za podstawę szybkiej i realnej wyceny majątku przedsiębiorstw lub osób fizycznych,
  • wykonawcom za układ odniesienia dla porównań opracowywanych kosztorysów ofertowych,
  • jednostkom projektowania za jedną z podstaw wariantowania w projektowaniu, a również analizy i samooceny przyjmowanych rozwiązań,
  • innym jednostkom za podstawę analizy i wnioskowania w toku prac badawczych, programowych, planistycznych itp., dotyczących przedmiotowego obszaru budownictwa.

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej, w której można nabyć, oprócz powyższych cenników robót do kosztorysowania, także inne wydawnictwa ściśle związane z kosztorysowaniem – Katalogi Nakładów Rzeczowych, Ceny materiałów i sprzętu RMS (ICCP), Książki Obiektu Budowlanego, Dzienniki Budowy, Książki Obmiarów oraz pozostałe wydawnictwa z branży budowlanej.

Dodane: 7 września 2021

Follow by Email
YouTube