Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Formularz zgłoszenia na Seminarium On-Line – ustawa prawo zamówień publicznych


  Dane do wystawienia faktury VAT  SEMINARIUM ONLINE - Waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. oraz Kryteria oceny ofert

  Oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

  (dotyczy firm finansujących szkolenie ze środków publicznych
  Oświadczamy, że udział w seminarium podnoszącym kwalifikacje zawodowe, organizowanym przez ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. jest finansowany ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)


  Follow by Email
  YouTube