Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Program kosztorysowy KOBRA wersja 17

UWAGA! Wersja 17 programu KOBRA już dostępna w sprzedaży!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i uzupełnienia, które pojawiły się w najnowszej wersji 17 programu KOBRA:

 • Wprowadzono zmiany wynikające z nowych rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.:
  • w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz
  • w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Zaktualizowano format wymiany danych ATH umożliwiający wczytanie najnowszej jego wersji
 • Usprawniono działanie w obrębie zakładki „Lista RMS”. Wprowadzono m.in. pozycjonowanie wskazanego czynnika RMS podczas zmiany trybu wyświetlania zawartości listy RMS
 • Wprowadzono zmiany dotyczące parametrów opisowych na wydrukach
 • Umożliwiono wprowadzenie „zerowego” współczynnika dla dowolnej pozycji kosztorysowej (zakładka „Pozycje”)
 • Dodano dwa nowe katalogi KNR do bazy programu:
  • KNR 9-35 (Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania),
  • KNR 9-34 (Technologia osuszania PRINZ – zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach)
 • Rozszerzono działanie raportu błędów (zakładka „Komunikaty”)
 • Zaktualizowano cenniki robót i czynników RMS do poziomu I i II kw. 2022 roku

Zamów najnowszą wersję w naszej księgarni

Dodane: 30 czerwca 2022