Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Sprawozdanie z XIII KONFERENCJI Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbyła się w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, XIII konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, tym razem pt.: „Przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”.

pełne sprawozdanie na www.kosztorysowanie.pl

Zakres tematyczny wystąpień był zróżnicowany i szeroki, podyktowany dynamiką ostatnich zmian w przepisach dotyczących budownictwa.

Konferencję zainaugurował Prezes Stowarzyszenia – Tomasz Pytkowski uroczystym powitaniem zaproszonych gości i uczestników spotkania, a następnie krótkim wprowadzeniem w podjętą przez Stowarzyszenie tematykę, która znalazła aprobatę u Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – Huberta Nowaka. Prezes UZP w swoim wystąpieniu kilkakrotnie podkreślał wagę planowania w budowlanym procesie inwestycyjnym, który jest skomplikowany, długotrwały i kapitałochłonny. Staranne przygotowanie inwestycji do realizacji to sprawna realizacja robót budowlanych.

Sprawozdanie z XIII KONFERENCJI Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W to stwierdzenie świetnie wpisuje się postawiona przez prof. dr hab. Andrzeja Borowicza teza o możliwości wykorzystania, przy realizacji bardziej skomplikowanych inwestycji, dwóch trybów zamawiania robót budowlanych, tj. negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego w miejsce popularnego u zamawiających, przetargu nieograniczonego. Oznacza to zostawienie utartych schematów i wypracowanie nowego podejścia przy trudniejszych zagadnieniach, co zdaniem prelegenta wpłynie korzystnie na wynik procesu inwestycyjnego.

Oczywiście z planowaniem wiąże się m.in. szacowanie kosztów inwestycji i opracowanie postanowień umownych, np. dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia. Tak więc na konferencji nie zabrakło zagadnień dotyczących metod i podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich wg rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych, które przybliżył słuchaczom mgr inż. Tomasz Pytkowski – Prezes SKB, a także możliwości zmian wynagrodzeń za roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych, którą to tematykę podjęła mgr inż. Ewa Wiktorowska oraz mgr inż. Balbina Kacprzyk.

Sprawozdanie z XIII KONFERENCJI Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

Sprawna realizacja robót budowlanych to także dobrze przygotowana dokumentacja projektowa. Stąd też dr inż. Jerzy Dylewski omówił ten zakres tematyczny w kontekście rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane, a mgr inż. Maciej Sikorski przybliżył słuchaczom sposoby szacowania wynagrodzeń za przygotowanie prac projektowych.

Nie zabrakło tematyki związanej z pozycją i rolą kosztorysanta w procesie inwestycyjnym i jego odpowiedzialnością. Te zagadnienia zostały przedstawione przez dr prawa Huberta Wysoczańskiego i dr inż. Huberta Anysza.

Słuchacze z zainteresowaniem wysłuchali również wystąpienia mgr inż. Tomasza Żuchowskiego dotyczącego studium przypadku z zakresu inwestycji drogowych, relacji podaży i popytu, kryteriów oceny ofert i ich wpływu na wartość zamówienia, a także wystąpień przedstawicieli firm monitorujących rynek budowlany pod kątem cen i kosztów, tj. przedstawicieli firmy ORGBUD-SERWIS, OWEOB PROMOCJA i ATHENASOFT.

Przybliżenie zjawisk cenowych zachodzących w ostatnich miesiącach spowodowanych niecodzienną sytuacją ekonomiczną w której znalazło się budownictwo z powodu gwałtownie rosnących cen materiałów budowlanych wywołanych pandemią, kryzysem energetycznym oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie, było niezwykle cenne i bezpośrednio związane z innymi tematami poruszanymi na spotkaniu. Dało bowiem podstawy do waloryzacji wynagrodzeń w zawartych kontraktach budowlanych.

Na konferencji nie zabrakło również tematyki związanej z wykorzystaniem modelu BIM na różnych etapach inwestycji w odniesieniu do kosztów, omówionej przez mgr inż. Stanisława Moryca.

Podsumowując, uczestnicy XIII Konferencji Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych wynieśli z tego dwudniowego spotkania szeroki zakres wiedzy, który z pewnością pozwoli odnaleźć im się w tej trudnej sytuacji w której jest obecnie nasze budownictwo i w której zmuszeni są działać kosztorysanci, projektanci i wykonawcy robót budowlanych.

Dodane: 9 czerwca 2022