Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Ceny obiektów budowlanych i inżynieryjnych – IWNB

Wydawnictwo ukazuje przeciętne w skali kraju wielkości nakładów finansowych przypadające na obraną jednostkę odniesienia przy budowie zaprezentowanych obiektów modelowych.

Zestaw ten nie ma charakteru urzędowego, lecz stanowi informację przeznaczoną dla różnorakich zastosowań.

Zapraszamy również do księgarni:

Ceny obiektów budowlanych – IWNB cz. 1

Ceny obiektów inżyniertjnych – IWNB cz. 2

 

Na zestaw składają się zbiory wskaźników nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na obraną jednostkę odniesienia prezentowanych w nim obiektów. Tablice wskaźników poprzedzają szkice oraz charakterystyki obiektów których wskaźniki dotyczą. W przypadku niektórych obiektów niekubaturowych szkice nie występują.

Zestaw dzieli się na dwie części.

  • pierwsza obejmuje budynki i budowle w ujęciu zadaniowym,
  • druga obiekty sieciowe w układzie scalonych asortymentów robót.

 

Dodane: 7 lipca 2017