Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

PROGRAM KOSZTORYSOWY

Program kosztorysowy KOBRA


Programy kosztorysowe:


Oferujemy Państwu nowoczesny, wysoce efektywny i zarazem uniwersalny program do kosztorysowania, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców i projektantów robót budowlanych wszystkich branż. Program kosztorysowy jest w pełni zgodny z obowiązującymi w kraju rozporządzeniami i rekomendacjami odnośnie standardów sporządzania kosztorysów, w szczególności kosztorysów inwestorskich. Program posiada wiele ciekawych rozwiązań, zapewnia wysoki komfort pracy, zawiera moduł wymiany danych (format ATH)…

W najnowszej, 17 wersji, wprowadzono następujące zmiany:

 1. KOBRA uwzględnia zmiany wynikające z nowych rozporządzeń, m.in:
  • z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
  • z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Zaktualizowano format wymiany danych ATH umożliwiający wczytanie najnowszego formatu
 3. Usprawniono działanie w obrębie zakładki „Lista RMS”. Wprowadzono m.in. pozycjonowanie wskazanego czynnika RMS podczas zmiany trybu wyświetlania zawartości listy RMS
 4. Wprowadzono zmiany dotyczące parametrów opisowych na wydrukach
 5. Umożliwiono wprowadzenie „zerowego” współczynnika dla dowolnej pozycji kosztorysowej (zakładka „Pozycje”)
 6. Rozszerzono działanie raportu błędów (zakładka „Komunikaty”)
 7. Dodano dwa nowe katalogi KNR do bazy programu 9-34, 9-35
 8. Zaktualizowano cenniki robót i czynników RMS do poziomu I i II kw. 2022 roku

Program do kosztorysowania Kobra, jako pierwszy w kraju program w pełni obsługuje metodę kalkulacji szczegółowej podanej w „Powszechnych standardach kosztorysowania” (wg „formuły ceny jednostkowej zmodyfikowanej”) opublikowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydawnictwo: WACETOB Warszawa, wyd. I 2015 rok.

Program do kosztorysowania KOBRA to system, który:

 • umożliwia stosowanie metody szczegółowej i uproszczonej w jednym kosztorysie
 • umożliwia pracę z wieloma różnymi bazami cen
 • jest dostosowany do obsługi zróżnicowanej bazy normatywnej i bazy cenowej, zapewniając ich spójność
 • w odróżnieniu od innych systemów udostępnia bezpośrednio wszystkie zbiory normatywne i cenowe w dowolnym momencie pracy nad kosztorysem
 • umożliwia równoczesne porównywanie informacji cenowych pochodzących z różnych źródeł i z różnego poziomu cenowego
 • w trakcie pracy widoczna jest zawsze aktualna wartość wycenianych robót budowlanych, jak również wartość wydzielonego stanu czy elementu
 • umożliwia stosowanie metody szczegółowej i uproszczonej w jednym kosztorysieProgram kosztorysowy KOBRA
 • umożliwia pracę z wieloma różnymi bazami cen
 • jest dostosowany do obsługi zróżnicowanej bazy normatywnej i bazy cenowej, zapewniając ich spójność
 • w odróżnieniu od innych systemów udostępnia bezpośrednio wszystkie zbiory normatywne i cenowe w dowolnym momencie pracy nad kosztorysem
 • umożliwia równoczesne porównywanie informacji cenowych pochodzących z różnych źródeł i z różnego poziomu cenowego
 • w trakcie pracy widoczna jest zawsze aktualna wartość wycenianych robót budowlanych, jak również wartość wydzielonego stanu czy elementu
 • umożliwia łatwą przecenę kosztorysu i czynników RMS (szczególnie przydatna opcja przy pertraktacjach cenowych prowadzonych między inwestorem a wykonawcą)
 • posiada niespotykany, kompleksowy moduł sprawdzania poprawności opracowanego kosztorysu
 • zapewnia użytkownikowi swobodę kształtowania wydruków w ramach założonych w systemie parametrów i eksport wydruków do Word’a
 • współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym Excel
 • pozwala na import rysunków i grafiki
 • e-mail: eksport – import kosztorysów i wydruków
 • charakteryzuje się znakomitym uproszczeniem procedur technicznych zakładania i kopiowania kosztorysów w porównaniu z innymi programami
 • umożliwia szybką kalkulację kosztów pracy rusztowań
 • posiada funkcje ponadstandardowe, takie jak szacowanie przerobu, elementy planowania w czasie, oznaczenia podwykonawców, wielowariantowe przeceny
 • eksport oraz import kosztorysów zapisanych w formacie ATH
 • zapewnia możliwość eksportu danych do programu PLANISTA
 • posiada poszerzony zakres wykazów stanów, elementów i asortymentów o pozycje składowe tych kosztów
 • umożliwia całościowe wprowadzenie cen z wykazu (listy) RMS do bieżącego cennika własnego RMS
 • dopuszcza stosowanie indywidualnych narzutów kosztów pośrednich lub zysku do wybranych pozycji kosztorysowych zwyczajnych, złożonych lub elementów
 • Umożliwia wprowadzanie obszernych opisów oraz zamieszczanie logo użytkownika na stronach tytułowych kosztorysów lub przedmiarów.
 • na prośbę klientów wprowadzono również szereg usprawnień związanych z:  
  • importem danych kosztorysowych zapisanych w plikach ATH i FWD,
  • działaniem funkcji „upraszczania” pozycji szczegółowych,
  • wydrukiem tabeli elementów RMS-u,
  • wydrukiem kalkulacji kosztorysowych.
 • wprowadzono nową bardzo przydatną opcję umożliwiającą automatyczne doczytanie nakładów czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu) do pozycji uproszczonych, w których nie ma tych składników, poprzez:  
  • automatyczny dobór RMS do wszystkich pozycji uproszczonych,
  • automatyczny dobór RMS do wskazanej pozycji uproszczonej,
  • manualny dobór RMS do wskazanej pozycji kosztorysowej (w tym przypadku program automatycznie „odnajduje” odpowiednią pozycję w bazie katalogowej).

Programy do kosztorysowania

Program do kosztorysowania KOBRA BRANŻOWA dla małych przedsiębiorstw

Masz już dość programów, które oferują Ci masę niepotrzebnych rzeczy za pieniądze, których nie chcesz, lecz zmuszony jesteś wydać? Czy masz już dość przeładowanych interfejsów, oferujących zbyt dużo za zbyt wiele? Skorzystaj z naszej oferty – tylko u nas program kosztorysowy skrojony na Twoją miarę!Mamy dla Ciebie propozycję programu stworzonego specjalnie dla Ciebie i Twoich potrzeb. Już nie musisz się martwić, że zapłacisz za coś czego nigdy nie wykorzystasz! U nas sam dobierzesz sobie zawartość. Nasza propozycja to Oferta Specjalna dla małych firm (szczególnie tych jednoosobowych) dla których zakup programu wraz z pełną bazą katalogową jest nieopłacalny. Wersja, którą Państwu polecamy jest równie tania co funkcjonalna, dopasowywana jest bowiem każdorazowo do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorcy (wykonawcy czy inwestora). Na czym polega więc niezwykłość naszej oferty? Pakiet KOBRA BRANŻOWA jest to program zaopatrzony w ceny materiałów i robót budowlanych z możliwością uzupełnienia do 10 katalogów, według zapotrzebowania, branży robót, czy aktualnie wykonywanych prac. W ten sposób otrzymujecie Państwo program dostosowany do własnych potrzeb, bez zbędnych baz, szybki, sprawny i co najważniejsze – branżowy. W każdej chwili możecie Państwo poszerzyć swą bazę katalogową o pozycje konieczne w danej chwili, dokupując odpowiedni katalog.
sprawdź

Program do kosztorysowania KOBRA wersja pracownicza systemu KOBRA

Oferta Specjalna dla pracowników firm dysponujących co najmniej jednym systemem kosztorysowania autorstwa ORGBUD-SERWIS. KOBRA w cenie tylko 900,00 zł netto.
sprawdź

Program do kosztorysowania KOBRA wersja edukacyjna

Wersja edukacyjna systemu kosztorysowego KOBRA przeznaczona jest dla uczniów, nauczycieli szkół oraz studentów i uczelni o profilu budowlanym. Może być wykorzystana w szkolnych pracowniach laboratoryjnych lub na komputerach prywatnych.Wersja edukacyjna, dzięki przystępnej instrukcji pozwala zaznajomić się z procesem tworzenia kalkulacji kosztorysowej. Załączona profesjonalna baza normatywna (20 podstawowych katalogów) oraz Serwis Informacji Cenowych Budownictwa (Ceny materiałów – ICCP, oraz ceny robót – CR) umożliwia opracowanie kosztorysów z różnych branż budowlanych oraz ich wydrukowanie. Powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046) proponujemy wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w wersję edukacyjną programu KOBRA. Nauczyciele przedmiotu uzyskają pomoc Ośrodka w opracowaniu programu nauczania. Będą mogli również skorzystać z bezpłatnego przeszkolenia w siedzibie naszej firmy, potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem. KOBRA EDUKACYJNA jest bezpłatna po dokonaniu rejestracji na stronie


Minimalne wymagania sprzętowe: OPIS
Komputer
klasy Pentium z systemem WINDOWS XP/VISTA/7/8/10
pamięć
512 MB pamięci RAM
500 MB wolnego miejsca na dysku
drukarka
laserowa lub atramentowa


Program kosztorysowy KOBRA - informacje cenowe

Przedmiot zamówieniaCena
Program kosztorysowy KOBRA, wersja 17
max (320 katalogów)

1 850,00 zł + 23% VAT
standard

1 490,00 zł + 23% VAT
dodatkowe stanowisko900,00 zł + 23% VAT
uzupełnienie systemu do wersji MAX (w ramach posiadanej wersji standard)400,00 zł + 23% VAT
dla posiadaczy wykupionego pakietu
konserwacja systemu
bezpłatna wysyłka
Specjalny pakiet usług p.n. konserwacja systemu
Pierwsze stanowisko500,00 zł/rok + 23% VAT
Dodatkowe stanowisko100,00 zł/rok + 23% VAT
System kosztorysowy KOBRA, wersja 17 - aktualizacja wersji wcześniejszych
aktualizacja wersji 12-16390,00 zł + 23% VAT
aktualizacja wersji wcześniejszych490,00 zł + 23% VAT
aktualizacja kolejnego stanowiska140,00 zł + 23% VAT
System kosztorysowy KOBRA, wersja dedykowane
System kosztorysowy KOBRA, wersja branżowa
900,00 zł + 23% VAT
System kosztorysowy KOBRA, wersja pracownicza
900,00 zł + 23% VAT
System kosztorysowy KOBRA, wersja edukacyjna - przeznaczona dla studentów i uczniówbezpłatnie - po dokonaniu rejestracji
OFERTA SPECJALNA e-komplet
Roczny abonament cen (komplet XXVII):
 • materiałów, najmu sprzętu, kosztów jednorazowych, cen pracy sprzętu, stawek kosztorysowych robocizny
 • robót inwestycyjnych i remontowych - budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, również w obiektach zabytkowych
Profesjonalny system kosztorysowania KOBRA w wersji
max (z bazą 320 katalogów)
2 850,00 zł + 23% VAT
Roczny abonament cen (komplet XXVII):
 • materiałów, najmu sprzętu, kosztów jednorazowych, cen pracy sprzętu, stawek kosztorysowych robocizny
 • robót inwestycyjnych i remontowych - budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, również w obiektach zabytkowych
Profesjonalny system kosztorysowania KOBRA w wersji
standard
2 500,00 zł + 23% VAT