Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna RODO dla Klientów ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul.Stablewskiego 43, 60-916 Poznań, zwanym dalej: Administratorem. Dane kontaktowe: info@orgbud.pl, tel.: 61 864 25 91 do 95
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania Usługi i jest niezbędne:
  • w celu wykonania Usługi lub podjęcia działań przed wykonaniem Usługi (podstawa  prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO);
  • w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na ORGBUD-SERWIS w związku z realizacją Usługi, w szczególności obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonania rozliczeń podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Klientem, a ORGBUD-SERWIS (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ORGBUD-SERWIS może ujawnić dane osobowe Klienta podmiotom świadczącym na rzecz ORGBUD-SERWIS usługi prawne lub podwykonawcze.
 • ORGBUD-SERWIS może również powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta dostawcom usług lub produktów, działającym na rzecz ORGBUD-SERWIS, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, szkoleniowe, pocztowe, kurierskie, drukarskie. Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia, przetwarzania  danych osobowych, ORGBUD-SERWIS wymaga od takich dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klienta przetwarzanych przez nich w imieniu ORGBUD-SERWIS.
 • Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Usługi, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych lub przez okres wymagany przepisami prawa, np. przepisami podatkowymi.
 • Po zakończeniu obowiązywania Umowy z Klientem jego dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez ORGBUD-SERWIS (e-mailing, listy, pisma, ulotki wysyłane pocztą tradycyjną, telefonicznie) i będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Klienta. ORGBUD-SERWIS pozostawi jednak imię, nazwisko oraz numer NIP Klienta – wyłącznie dla uniknięcia ponownego wykorzystania danych osobowych w celach objętych sprzeciwem lub objętych cofniętą zgodą.
 • Podwykonawca/Klient ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
  • ich sprostowania -w granicach art. 16 RODO,
  • ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia ich przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
 • Realizacja praw, o których mowa w pkt.8 może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesyłając dane Administratorowi na adres e-mail: info@orgbud.pl.
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  jeżeli  sądzi,  że ORGBUD-SERWIS przetwarza jego dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.

Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Klauzula informacyjna RODO dla Klientów ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu Klauzula informacyjna RODO dla Klientów ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu
230 KB