Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Informacje cenowe RMS – 2 kwartał 2022 – już w sprzedaży

Pragniemy poinformować, że w sprzedaży dostępne są już informacje cenowe ICCP (RMS) w wersji książkowej, na płycie CD oraz do pobrania (również do popularnych programów kosztorysowych – NORMA, ZUZIA, WINBUD, RODOS, SEKO) na 2 kwartał 2022 roku a także Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB) zawierający stawki i narzuty kosztorysowe.

Dostępne są również Ceny robót wszystkich branż na płycie CD i do pobrania oraz Ceny robót w Obiektach Zabytkowych (CKZ) na płycie CD oraz do pobrania na 2 kwartał 2022 roku.

Informacje Cenowe RMS, czyli Robocizna, Materiały i Sprzęt to informacje z branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. Zawiera również ceny najmu i pracy sprzętu oraz stawki robocizny kosztorysowej.

Dodane: 20 maja 2022

Program kosztorysowy KOBRA wersja 17

UWAGA! Wersja 17 programu KOBRA dostępna w sprzedaży od lipca 2022 r.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i uzupełnienia, które pojawiły się w najnowszej wersji 17 programu KOBRA:

  • Wprowadzono zmiany wynikające z nowych rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.:
    • w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz
    • w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dodane: 19 maja 2022

XIII Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbędzie się XIII Konferencja SKB pt. „Przygotowanie i rozliczanie zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”. Konferencja odbędzie się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie i będzie prowadzona w wersji hybrydowej, tak więc będzie możliwość uczestnictwa zarówno na miejscu, jak i on-line.

Dodane: 19 kwietnia 2022

Ceny materiałów budowlanych w 2021 r.

Rok 2021 był rokiem szczególnym dla polskiej gospodarki, w tym również dla szeroko pojętego budownictwa ogólnego. Trwająca w kraju od marca 2020r. pandemia zachwiała rynkiem i naruszyła osiągniętą od pewnego czasu stabilność cen materiałów budowlanych. Wyjątkiem może być rynek stali, który zawsze był wrażliwy na wszelkiego rodzaju zmiany i tendencje światowe uwidaczniające się w gwałtownych skokach cen w krótkich okresach, czy to na skutek azjatyckiej konkurencji, europejskich ograniczeń w emisji dwutlenku węgla czy utrudnień w transporcie międzynarodowym.

Dodane: 7 marca 2022