Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Wzrost cen materiałów budowlanych podstawą zmiany wynagrodzenia ryczałtowego

Wprowadzenie

Od początku 2021 r. firmy budowlane mierzą się z gwałtownymi wzrostami cen materiałów budowlanych spowodowanych epidemią koronawirusa i niespodziewanie wysokimi wzrostami cen gazu i energii elektrycznej. Trudna do opanowania w aktualnej sytuacji gospodarczej eskalacja cen spowodowała, że wielu wykonawców mających zawarte kontrakty na roboty budowlane z wynagrodzeniami ryczałtowymi stanęło w obliczu katastrofy, podobnie jak to było w latach 2007 i 2008.

Dodane: 5 lipca 2022

Program kosztorysowy KOBRA wersja 17

UWAGA! Wersja 17 programu KOBRA już dostępna w sprzedaży!

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany i uzupełnienia, które pojawiły się w najnowszej wersji 17 programu KOBRA:

  • Wprowadzono zmiany wynikające z nowych rozporządzeń Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.:
    • w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, oraz
    • w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Dodane: 30 czerwca 2022

Seminarium On-Line poświęcone zagadnieniom zamówień publicznych

Zapraszamy na seminarium On-Line

Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

23 czerwca 2022 r., godz. 10.00-14.00

Dodane: 13 czerwca 2022

Sprawozdanie z XIII KONFERENCJI Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych

W dniach 1-2 czerwca 2022 r. odbyła się w Warszawie, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, XIII konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, tym razem pt.: „Przygotowania i rozliczania zamówień na roboty budowlane zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi”.

pełne sprawozdanie na www.kosztorysowanie.pl

Zakres tematyczny wystąpień był zróżnicowany i szeroki, podyktowany dynamiką ostatnich zmian w przepisach dotyczących budownictwa.

Dodane: 9 czerwca 2022