Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Ceny robót do kosztorysowania – nowy kwartał już w sprzedaży

Właśnie ukazał się nowy kwartał wydawnictw do kosztorysowania, zarówno w formie książkowej jak i na płytach CD do popularnych programów kosztorysowych dostępnych na rynku – KOBRA, NORMA, ZUZIA, SYKAL, RODOS…

Ceny robót do kosztorysowania w wersji książkowej

oraz ceny robót do kosztorysowania na płytach CD zawierają szereg cen robót z branż:

Dodane: 7 września 2020

Ceny materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stawki robocizny

Ceny czynników produkcji z branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej wraz z cenami najmu i pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej –

3 kwartał 2020 – na płycie CD oraz w wersji książkowej

Już w sprzedaży!

Dodane: 21 sierpnia 2020

Czy są granice swobody przy zawieraniu umów o roboty budowlane?

mgr inż. Renata Niemczyk

Dużo mówi się i pisze na temat umów o roboty budowlane finansowane ze środków publicznych – jak należy opisać w umowie przedmiot zamówienia, jakie muszą być dołączone do umowy dokumenty, czy można dokonywać zmian umowy w trakcie procesu inwestycyjnego, czy można zmieniać zakres świadczenia i wysokość wynagrodzenia, jakie są uwarunkowania dokonywanych zmian itd. Te zagadnienia reguluje przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy są częścią prawa cywilnego. Tak więc w sytuacjach, których nie można rozstrzygnąć na bazie tej ustawy należy odnieść się do Kodeksu cywilnego.

Dodane: 26 maja 2020

BUDOWNICTWO W DOBIE KORONAWIRUSA

mgr inż. Renata Niemczyk (ORGBUD-SERWIS)

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy dopiero w przededniu następstw jakie mogą wystąpić w budownictwie na skutek rozrastającej się, od ponad trzech miesięcy w Polsce, epidemii koronawirusa.

Wskaźniki GUS-u z marca 2020 r., wbrew powszechnym oczekiwaniom są jeszcze optymistyczne ponieważ wskazują, że w okresie trzech pierwszych miesięcy 2020 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem, odnotowano również większą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wzrosła również w marcu – miesiącu wprowadzenia szeregu ograniczeń i restrykcji przez rząd – o 3,7% produkcja budowlano-montażowa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oraz o 25% w stosunku do lutego 2020 r.

Dodane: 19 maja 2020

Follow by Email
YouTube