Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Program do kosztorysowania KOBRA wersja 16

Nowe, ulepszone funkcje programu


Wersja 16 programu do kosztorysowania KOBRA dostępna w sprzedaży od 15 grudnia 2020 r.

 • Umożliwiono wprowadzenie materiałów odpadowych z jednoczesną możliwością ich kalkulacji
 • Wprowadzono dwa dodatkowe działy kosztorysu: grupa i podgrupa
 • Wprowadzono ułatwiony sposób wskazania podstawy wyceny (np. analiza własna, kalkulacja indywidualna, analogia)
 • Dodano protokoły odbiorów robót:
  • w wersji uproszczonej
  • w wersji rozszerzonej
  • końcowy odbiór robót
 • Poszerzono zawartość bazy katalogowej o wydania ORGBUD-SERWIS od KNR 9-01 do KNR 9-32 (32 katalogi)
 • Uzupełniono opisy do katalogów
 • Aktualny poziom cen RMS, robót i obiektów, robót w obiektach zabytkowych (ICCP, CR, CKZ) z 3 kwartału 2020 r.

Dodane: 23 listopada 2020

Ceny materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych, stawki robocizny

Ceny czynników produkcji z branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej wraz z cenami najmu i pracy sprzętu oraz stawkami robocizny kosztorysowej –

4 kwartał 2020 – na płycie CD oraz w wersji książkowej

Już w sprzedaży!

Dodane: 21 listopada 2020

Ceny robót do kosztorysowania – nowy kwartał już w sprzedaży

Właśnie ukazał się nowy kwartał wydawnictw do kosztorysowania, zarówno w formie książkowej jak i na płytach CD do popularnych programów kosztorysowych dostępnych na rynku – KOBRA, NORMA, ZUZIA, SYKAL, RODOS…

Ceny robót do kosztorysowania w wersji książkowej

oraz ceny robót do kosztorysowania na płytach CD zawierają szereg cen robót z branż:

Dodane: 7 września 2020

Czy są granice swobody przy zawieraniu umów o roboty budowlane?

mgr inż. Renata Niemczyk

Dużo mówi się i pisze na temat umów o roboty budowlane finansowane ze środków publicznych – jak należy opisać w umowie przedmiot zamówienia, jakie muszą być dołączone do umowy dokumenty, czy można dokonywać zmian umowy w trakcie procesu inwestycyjnego, czy można zmieniać zakres świadczenia i wysokość wynagrodzenia, jakie są uwarunkowania dokonywanych zmian itd. Te zagadnienia reguluje przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy są częścią prawa cywilnego. Tak więc w sytuacjach, których nie można rozstrzygnąć na bazie tej ustawy należy odnieść się do Kodeksu cywilnego.

Dodane: 26 maja 2020

Follow by Email
YouTube