Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Katalogi Nakładów Rzeczowych

W chwili obecnej trwają prace nad kolejnymi Katalogami Nakładów Rzeczowych zawierającymi nakłady dla nowych technologii wchodzących na polski rynek lub dla takich, dla których nie było jeszcze określonych normatywów.

Niedawno ukazały się na rynku wydawniczym kolejne KNR-y opracowane przez ORGBUD-SERWIS:

Katalogi Nakładów Rzeczowych ORGBUD-SERWIS

Katalog Nakładów Rzeczowych wydany przez ORGBUD-SERWIS
KNR 9-35 - Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania

KNR 9-35

Montaż rurociągów z rur stalowych i miedzianych wykonywanych metodą zaprasowywania

Zamów w księgarni
KNR 9-34 Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach

KNR 9-34

Technologia osuszania PRINZ - zakładanie nowych hydroizolacji poziomych w istniejących budynkach

Zamów w księgarni
KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers

KNR 9-32

Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers

Zamów w księgarni
KNR 9-31 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT

KNR 9-31

Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLITo

Zamów w księgarni
KNR 9-30 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

KNR 9-30

Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

Zamów w księgarni
KNR 9-29 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

KNR 9-29

Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K

Zamów w księgarni
KNR 9-28 Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK

KNR 9-28

Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK

Zamów w księgarni
KNR 9-27 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit

KNR 9-27

Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit

Zamów w księgarni
KNR 9-26 Zewnętrzne odwodnienia liniowe

KNR 9-26

Zewnętrzne odwodnienia
liniowe

Zamów w księgarni
KNR 9-25 Izolacje techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Chek Silver firmy Armacell

KNR 9-25

Izolacje techniczne instalacji
w technologiach Armaflex i Arma-Chek
Silver firmy Armacell

Zamów w księgarni
KNR 9-24 Ocieplenia ścian i stropów w technologiach firmy BASF

KNR 9-24

Ocieplenia ścian i stropów
w technologiach firmy BASF

Zamów w księgarni
KNR 9-23 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF

KNR 9-23

Izolacje bitumiczne
podziemnych elementów budowli
w technologii firmy BASF

Zamów w księgarni
KNR 9-22 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie. Uzupełnienie KNR 2-18

KNR 9-22

Rurociągi z żeliwa sferoidalnego,
wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje
i studnie.

Uzupełnienie KNR 2-18

Zamów w księgarni
KNR 9-21 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów budowlanych po zalaniu wodą

KNR 9-21

Oczyszczanie, osuszanie
i odkażanie obiektów budowlanych
po zalaniu wodą

Zamów w księgarni
KNR 9-20 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych-nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

KNR 9-20

Sieci kanalizacji grawitacyjnej
oraz systemy drenarskie z tworzyw
sztucznych-nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)

Zamów w księgarni
KNR 9-19 Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń - w technologii firmy BELFOR

KNR 9-19

Osuszanie zawilgoconych
lub zalanych wodą pomieszczeń
- w technologii firmy BELFOR

Zamów w księgarni
KNR 9-18 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu CFW-GRP Uzupełnienie KNR 2-18 "Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne"

KNR 9-18

Sieci wodociągowe
i kanalizacyjne z rur poliestrowych
typu CFW-GRP

Uzupełnienie KNR 2-18 "Zewnętrzne
sieci wodociągowe i kanalizacyjne"

Zamów w księgarni
KNR 9-17 Roboty murowe w systemie H+H Uzupełnienie KNR 2-02, tom I, rozdział 01

KNR 9-17

Roboty murowe w systemie H+H

Uzupełnienie KNR 2-02, tom I,
rozdział 01

Zamów w księgarni
KNR 9-16 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT

KNR 9-16

Izolacja kanałów wentylacyjnych
matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT

Zamów w księgarni
KNR 9-15 Roboty Izolacyjne w systemie ?Bezpieczny Fundament ICOPAL? Uzupełnienie KNR 2-02, tom1, rozdział 06

KNR 9-15

Roboty Izolacyjne w systemie
„Bezpieczny Fundament ICOPAL”

Uzupełnienie KNR 2-02, tom1,
rozdział 06

Zamów w księgarni
KNR 9-14 Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS - ICOPAL SA Uzupełnienie: KNR 2-02, tom I, rozdział 05 KNR 4-01, rozdział 05

KNR 9-14

Pokrycia dachów z użyciem
pap aktywowanych termicznie.
Technologia Szybki Syntan SBS
- ICOPAL SA

Uzupełnienie:
KNR 2-02, tom I, rozdział 05
KNR 4-01, rozdział 05

Zamów w księgarni
KNR 9-13 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL

KNR 9-13

Ocieplenia, wyprawy tynkarskie
i podłoża w systemie CEKOL

Zamów w księgarni

KNR 9-12

Izolacje cieplne, akustyczne
i ogniochronne - PAROC

Zamów w księgarni

KNR 9-11

Geosyntetyki w robotach
ziemnych

Zamów w księgarni

KNR 9-10

Ściany z bloków i cegieł
wapienno-piaskowych w systemie
Nowoczesne SILIKATY.

Uzupełnienie KNR 2-02, tom I,
rozdział 01

Zamów w księgarni

KNR 9-09

Systemy suchej zabudowy
w technologii KNAUF.

Uzupełnienie
KNR 2-02, tom II,
rozdział 20

Zamów w księgarni

KNR 9-08

Sieci kanalizacyjne z rur
kamionkowych
STEINZEUG-KERAMO

Uzupełnienie KNR 2-18

Zamów w księgarni

KNR 9-07

Roboty budowlane
i geotechniczne z Leca KERAMZYTU

Uzupełnienie KNR 2-02

Zamów w księgarni

KNR 9-06

Ścianki szczelne stalowe
z grodzic G62

Uzupełnienie KNR 2-10, rozdział 03

Zamów w księgarni

KNR 9-05

Izolacje przeciwwilgociowe
z blach chromowo-niklowych - systemu
BAUMANNA.

Uzupełnienie KNR 4-01, rozdział 06

Zamów w księgarni

KNR 9-04

Ściany murowe, stropy i pokrycia
dachowe z wyrobów ceramicznych
- CERABUD KROTOSZYN

Uzupełnienie KNR 2-02,
tom I, rozdziały 01, 02 i 05

Zamów w księgarni

KNR 9-03

Wyprawy z fabrycznych
suchych mieszanek tynkarskich.

Uzupełnienie KNR 2-02, tom I,
rozdział 08

Zamów w księgarni

KNR 9-02

Ocieplenie ścian i stropów
w systemie ECOROCK.

Uzupełnienie KNR 2-02, tom II,
rozdział 26 - do stosowania na prawach
norm zakładowych

Zamów w księgarni

KNR 9-01

Ściany murowane systemu
SILKA M

Uzupełnienie KNR 2-02, tom I,
rozdział 01 - do stsosowania na prawach
norm zakładowych

Zamów w księgarni