Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Poszczególne pozycje abonamentu baz cenowych do kosztorysowania

ABONAMENT 2022 rok

Pobierz, wypełnij i odeślij do nas zgłoszenie abonenckie na ceny do kosztorysowania na 2022 r.


Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT

Zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z dogodnej, abonamentowej formy zakupu. Abonament - to znaczna oszczędność finansowa i czasowa, wygoda w otrzymywaniu aktualnych informacji cenowych, możliwość śledzenia zmian cenowych w budownictwie w regularnych odstępach czasowych, szeroki dostęp do informacji o bieżących szkoleniach i seminariach prowadzonych przez ORGBUD-SERWIS.
Dla klientów, którzy kosztorysują okazjonalnie proponujemy dokupienie poszczególnych wydawnictw według poniższej specyfikacji.

 

Wydawnictwa drukowane - poszczególne egzemplarze

Opłata abonencka
zł brutto

Wydawnictwa do kosztorysowania szczegółowego - przejdź do księgarni

1

ICCP - zobacz opis

- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
4 zeszyty
233,00 zł/kwartał
864,00 zł/rok

przejdź do księgarni
2

ICCP - ekspres - zobacz opis

- miesięcznik
ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
12 zeszytów
23,50 zł/kwartał
248,40 zł/rok

przejdź do księgarni
3

BCB - zobacz opis

- m.in. stawki robocizny i narzuty ogólnokrajowe, dla miast i województw

4 zeszyty
64,00 zł/kwartał
238,68 zł/rok

przejdź do księgarni

Wydawnictwa do kosztorysowania uproszczonego

4

ICRB - zobacz opis

- ceny robót inwestycyjnych budowlanych
4 zeszyty
54,00 zł/kwartał
187,92 zł/rok

przejdź do księgarni
5

ICRI - zobacz opis

- ceny robót inwestycyjnych instalacyjnych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
157,68 zł/rok

przejdź do księgarni
6

ICRE - zobacz opis

- ceny robót inwestycyjnych elektrycznych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
157,68 zł/rok

przejdź do księgarni
7

ICRS - zobacz opis

- ceny robót inwestycyjnych sieci wod-kan, gaz, co
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
168,48 zł/rok

przejdź do księgarni
8

ICRRB - zobacz opis

- ceny robót remontowych budowlanych
4 zeszyty
54,00 zł/kwartał
187,92 zł/rok

przejdź do księgarni
9

ICRRI - zobacz opis

- ceny robót remontowych instalacyjnych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
157,68 zł/rok

przejdź do księgarni
10

ICRRE - zobacz opis

- ceny robót remontowych elektrycznych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
157,68 zł/rok

przejdź do księgarni
11

ICRD cz.1 - zobacz opis

- ceny robót drogowych w oparciu o KNR
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
180,36 zł/rok

przejdź do księgarni
12

ICRD cz.2 - zobacz opis

- ceny robót drogowych w oparciu o specyfikacje techniczne GDDKiA
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
180,36 zł/rok

przejdź do księgarni
13

ICRM - zobacz opis

- ceny robót mostowych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
171,72 zł/rok

przejdź do księgarni
14

ICREn - zobacz opis

- ceny robót energetycznych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
181,44 zł/rok

przejdź do księgarni
15

ICRW - zobacz opis

- ceny robót wyburzeniowych i rozbiórkowych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
168,48 zł/rok

przejdź do księgarni
16

ICRZ - zobacz opis

- ceny robót zakładania i konserwacji zieleni
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
159,84 zł/rok

przejdź do księgarni
17

ICRT - zobacz opis

- ceny robót torowych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
165,24 zł/rok

przejdź do księgarni
18

CSRB - zobacz opis - komplet

- ceny scalonych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych
12 zeszytów
523,80 zł/rok

przejdź do księgarni
CSRB 1 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty budowlane54,00 zł/kwartał

przejdź do księgarni
CSRB 2 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty instalacyjne49,00 zł/kwartał

przejdź do księgarni
CSRB 3 - zobacz opis – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty elektryczne49,00 zł/kwartał

przejdź do księgarni
19

CKZ - zobacz opis

- ceny robót w obiektach zabytkowych
4 zeszyty
130,00 zł/kwartał
494,64 zł/rok

przejdź do księgarni
20

ICAR - zobacz opis

- ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych
4 zeszyty
54,00 zł/kwartał
158,76 zł/rok

przejdź do księgarni

Wydawnictwa do szacowania kosztów inwestycji

21

IWNB - cz. 1 - zobacz opis

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 1 - obiekty kubaturowe - budynki jedno- i wielorodzinne, użyteczności publicznej, przemysłowe, handlowe, magazynowe, sportowe i in.
4 zeszyty
98,00 zł/kwartał
367,20 zł/rok

przejdź do księgarni
22

IWNB - cz. 2 - zobacz opis

wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
cz. 2 - obiekty inżynieryjne - drogi, mosty, wiadukty, budowle wodne, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, linie kablowe nn i sn, elektroenergetyczne, budowle sportowe i rekreacyjne i in.
4 zeszyty
108,00 zł/kwartał
407,16 zł/rok

przejdź do księgarni
23

WRC - zobacz opis

- wskaźniki ruchu cen obiektów i robót budowlanych
4 zeszyty
49,00 zł/kwartał
182,52 zł/rok

przejdź do księgarni

Wydawnictwa na płytach CD - poszczególne pozycje

24

ICCP - CD - zobacz opis

- ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny, koszty jednorazowe sprzętu
4 zeszyty
266,00 zł/kwartał
878,04 zł/rok

przejdź do księgarni
25

CR-CD - zobacz opis

- ceny robót wszystkich branż, ceny elementów i obiektów
4 płyty
296,00 zł/kwartał
1036,80 zł/rok

przejdź do księgarni
27

CKZ - CD - zobacz opis

- ceny robót w obiektach zabytkowych
4 płyty
186,00 zł/kwartał
651,24 zł/rok

przejdź do księgarni

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Abonament baz cenowych do kosztorysowania 2022 965 KB 139