Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Program kosztorysowy KOBRA w wersji 14 – już dostępny

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie KOBRA od wersji 13 do wersji 14 oraz do zakupu aktualizacji programu.

KOBRA, jako pierwszy w kraju program w pełni obsługuje metodę kalkulacji szczegółowej w formule kosztów jednostkowych, w której poszczególne składniki ceny: R, M, S są obciążone narzutami a ich suma składa się na cenę jednostkową roboty. Metoda ta, zaprezentowana została po raz pierwszy w „Powszechnych Standardach Kosztorysowania” firmowanych przez Komitet Ekonomiki Budownictwa PZiTB oraz Wacetob ? wyd.I 2015 rok. Nadmienić należy, że obecnie trwają prace związane z opracowaniem nowych standardów kosztorysowania robót budowlanych SKB, w których jedną z proponowanych metod kalkulacji będzie również metoda zbieżna z przywołaną powyżej.

Wersja 14 umożliwia pracę na składnikach brutto ceny jednostkowej. Umożliwia również swobodne definiowanie ich wartości (analogicznie jak w przypadku składników kosztów bezpośrednich).

W związku z powyższym wprowadzono także niezbędne zmiany w wydrukach kosztorysowych – „szczegółowych”. Obecnie na podanych zestawieniach (w tabelkach prezentujących wyliczenie ceny jednostkowej) widoczne są składniki kosztowe RMS (brutto) danej ceny jednostkowej otrzymane w wyniku obciążenia składników kosztów bezpośrednich RMS (netto) narzutami pochodnymi. W przypadku robocizny i sprzętu narzutami są koszty pośrednie i zysk, w przypadku materiałów koszty zakupu i ewentualny zysk.

  • zmodyfikowano moduł przenoszenia danych z wydruku kalkulacji wg FIDIC do EXCELLA wprowadzając możliwość przeniesienia wersji z podstawowymi danymi (lp., nr specyfikacji technicznej, opis pozycji, jm., ilość, cena jednostkowa, krotność, wartość).
  • z modyfikacją przenoszenia danych do EXCELLA wiąże się możliwość zaznaczenia parametru pozwalającego dołączyć do opisu pozycji również symbolu katalogowego tej pozycji.
  • wersja 14 umożliwia drukowane informacji o wysokościach narzutów lokalnych dla stanów/elementów robót.
  • aktualna baza cen RMS oraz cen robót (III kw. 2017 r.).

Zapraszamy do naszej księgarni internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 61 864-25-91 do 95 wew. 44       lub e-mailowy info@orgbud.pl

Dodane: 18 października 2017