Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci Kazimierza Bełczykowskiego, wieloletniego Kierownika Zakładu w poznańskim Oddziale Instytutu Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD oraz Prezesa ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., współzałożyciela Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Pogrzeb odbędzie się w Poznaniu, w dniu 22 lutego 2018 r. (czwartek) o godz. 13.10 na cmentarzu Junikowo.

 

Pogrążeni w smutku – Zarząd i Pracownicy ORGBUD-SERWIS

Dodane: 16 lutego 2018

Informacja o rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

Informacja o rozporządzeniu w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach.

 Czas szybko płynie o czym można się przekonać patrząc na przybliżający się termin wykonania obowiązku nałożonego na ministra właściwego do spraw budownictwa w sprawie określenia metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków. Termin upływa z dniem 28 lipca 2018r. a wydawałoby się, że nie tak dawno ukazała się nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych i zamawiający oraz kosztorysanci stanęli przed nowymi regulacjami dotyczącymi kryteriów oceny ofert.

Dodane:

4-dniowy kurs kosztorysowania robót budowlanych

Terminy kursów

12 – 15 marca 2018 r.

  • Czas trwania szkolenia – 4 dni (w godz. od 900 do 1500)
  • Miejsce szkolenia – sale komputerowe Ośrodka ORGBUD-SERWIS w Poznaniu,
    ul. Stablewskiego 43
  • Cena szkolenia – 900,00 zł + 23% VAT od osoby
    UWAGA! Dla płatnika finansującego szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych – SZKOLENIE ZWOLNIONE Z PODATKU VAT!!!

Dodane: 5 lutego 2018

Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane z uwzględnieniem dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy

Artykuł pochodzi ze strony Urzędu Zamówień Publicznych, opublikowanego tam „Informatora Urzędu Zamówień Publicznych – październik-grudzień 2017, (str. 44-45)”

Stosownie do dyspozycji art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej:  ?Pzp?), zamawiający przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane, zobowiązany jest uwzględnić koszty realizacji prac ustalone na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej lub na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane bądź planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Ponadto, zgodnie z treścią art. 33 ust. 2 ustawy Pzp, szacunkowa wartość zamówienia powinna uwzględniać również wartość dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych.

Dodane: 31 stycznia 2018