Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

KNR 9-36 Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa

Firma ORGBUD-SERWIS, wspólnie z firmą DANTHERM, TROTEC oraz CORROVENTA opracowała Katalog nakładów rzeczowych KNR 9-36 „Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa”

Przywołane w katalogu technologie osuszania pozwolą każdemu kosztorysantowi opracować wiarygodną wycenę dla potrzeb likwidacji powstałych szkód. Z katalogu skorzystać mogą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, jak również firmy świadczące usługi osuszania. Katalog będzie przydatny również do wyceny kosztów usuwania wilgoci technologicznej remontowanych oraz nowo powstałych obiektów.

KNR 9-36 „Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa” umożliwia sporządzenie kosztorysów szczegółowych, wymaganych przez towarzystwa ubezpieczeniowe dla rozliczenia prac pozalaniowych. W katalogu zawarto normy ilościowe nakładów robocizny, jednostek sprzętowych oraz materiałów niezbędne do skalkulowania kosztów wykonania osuszania.

Katalog „Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa” składa się z 94 tabel ujętych w dziewięciu rozdziałach podzielonych na:

 • Rozdział 1 – prace przygotowawcze i lokalizacja nieszczelności,
 • Rozdział 2 – prace przygotowawcze do osuszania – roboty rozbiórkowe,
 • Rozdział 3 – dezynfekcja obiektów za pomocą ozonowania oraz metodą natrysku i mycia,
 • Rozdział 4 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii MASTER/AERIAL,
 • Rozdział 5 – osuszanie posadzek i stropów w technologii AERIAL
 • Rozdział 6 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii TROTEC,
 • Rozdział 7 – osuszanie posadzek i stropów w technologii TROTEC
 • Rozdział 8 – osuszanie obiektu po zalaniu oraz z wilgoci budowlanej w technologii CORROVENTA,
 • Rozdział 9 – osuszanie posadzek i stropów w technologii CORROVENTA

 Udogodnieniem dla kosztorysantów jest możliwość skalkulowania lokalizacji nieszczelności, przez:

 • sprawdzenie ciśnieniowe szczelności instalacji grzewczej lub wodociągowej,
 • sprawdzenie gazem znacznikowym szczelności instalacji grzewczej lub wodociągowej,
 • sprawdzenie próbą barwnikową lub fluorescencyjną szczelności instalacji kanalizacyjnej,
 • sprawdzenie przy użyciu kamery inspekcyjnej szczelności instalacji kanalizacyjnej,
 • sprawdzenie kamerą termowizyjną szczelności instalacji grzewczej lub wodociągowej,
 • sprawdzenie metodą akustyczną (geofonem) szczelności instalacji grzewczej lub wodociągowej.

Lokalizacja nieszczelności poprzedzona może zostać przez kalkulację czynności przygotowawczych polegających na:

 • zamknięciu zaworów podejścia pod baterie, pralki, zmywarki, piec gazowy, zasobnik wody,
 • spuszczeniu wody oraz ponownym napełnieniu instalacji grzewczej oraz wodociągowej,
 • odłączenie oraz ponowne podłączenie syfonu w umywalce,
 • odłączenie oraz ponowne podłączenie kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem i syfonem,
 • odłączenie oraz ponowne podłączenie ustępu

W zakresie dezynfekcji KNR 9-36 pozwala na przeprowadzenie kalkulacji ozonowania i  dezynfekcji powierzchni metodą natrysku oraz mycia.

Proces osuszania kubaturowego w technologii MASTER oraz AERIAL został opisany w rozdziale czwartym, w technologii TROTEC w rozdziale szóstym, a w technologii CORROVENTA w rozdziale ósmym. W rozdziałach wyszczególniono osuszanie w podziale na jedno oraz dwa i więcej pomieszczeń, przy użyciu osuszacza kondensacyjnego oraz adsorpcyjnego. Nowością jest możliwość dokonania wyceny wykorzystania w osuszaniu nagrzewnic elektrycznych, promienników podczerwieni oraz nagrzewnic olejowych. W katalogu znalazła się pozycja uwzględniająca wykorzystanie klimatyzatora w celu uzyskania wymaganej temperatury technologicznej procesu osuszania. KNR 9-36 pozwala również na wycenę zdalnego monitorowania procesu osuszania.

Rozdział piąty zawiera pozycje katalogowe dla osuszania posadzek i stropów w technologii AERIAL, siódmy w technologii TROTEC a dziewiąty w technologii CORROVENTA. W tablicach przywołano czynności obejmujące odsysanie zalegającej wody z warstw izolacji poziomej. Umożliwiono wycenę osuszania warstw izolacyjnych i jastrychu poprzez odwierty z góry oraz osuszanie warstw izolacyjnych i stropu poprzez odwierty od spodu. W katalogu zawarto normatywy umożliwiające kalkulację osuszania przegród budowlanych, przestrzeni zamkniętych pionowych, poziomych oraz skośnych z płyt gipsowo-kartonowych, (przez wykonanie odwiertów) oraz osuszanie dachów płaskich (przez odwierty z góry), z użyciem osuszacza warstw izolacyjnych.

Nowo opracowany KNR 9-36 uwzględniający osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa będzie doskonałym narzędziem do profesjonalnego skalkulowania prac związanych z procesem osuszania obiektów po zalaniu.

Katalog 9-36 jest już dostępny w programie KOBRA OPTIMA.

W najbliższym czasie również inne systemy kosztorysowe będą zawierały ten katalog.

Dodane: 1 lutego 2024