Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Komputerowy kurs kosztorysowania robót budowlanych

Kurs kosztorysowania robót budowlanych (tryb stacjonarny lub OnLine – do uzgodnienia)

Najbliższe terminy:

6-9 lutego 2024 r. – OnLine

9-12 kwietnia 2024 r. – stacjonarny

14-17 maja 2024 r. – stacjonarny

11-14 czerwca 2024 r. – stacjonarny

UWAGA! Terminy szkoleń mogą ulec zmianie


 • Czas trwania szkolenia – 4 dni (w godz. od 900 do 1500)
 • Cena szkolenia – 950,00 zł + 23% VAT od osoby
  UWAGA! Dla płatnika finansującego szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych – SZKOLENIE ZWOLNIONE Z PODATKU VAT!!!
 • bliższe informacje i szczegóły: 61 864-25-91 do 95 wew. 10
  marketing@orgbud.pl

Ośrodek ORGBUD-SERWIS zaprasza do uczestnictwa w kursie komputerowego kosztorysowania mającym na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, jak również przygotowanie do zawodu kosztorysanta.

Program kursu przygotowano pod kątem zapoznania uczestników z aktualną sytuacją prawną w kosztorysowaniu, z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych na obszarze kalkulacji inwestorskiej oraz z możliwościami doboru metod, technik i podstaw kalkulacji z ’Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych’ zalecanych do stosowania przez SKB.

Szkolenie ukierunkowano na praktyczne ćwiczenia przy użyciu najnowszej wersji profesjonalnego systemu kosztorysowania KOBRA.

Będą one polegały na przyswojeniu procedur kalkulacji z bezpośrednim wykorzystaniem przez uczestników programów komputerowych do opracowania konkretnych kosztorysów ofertowych i inwestorskich, a także planowanych kosztów robót budowlanych i planowanych kosztów prac projektowych (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym) oraz opracowania przedmiaru robót (rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)


PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Regulacje prawne, omówienie Polskich Standardów Kosztorysowania Robót Budowlanych
  2 godz.
 2. Kosztorys ofertowy, Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych
  2 godz.
 3. Ogólne wskazówki obsługi komputera, wprowadzenie do komputerowych systemów kosztorysowania i sterowania robotami budowlanymi
  4 godz.
 4. Omówienie podstawowych funkcji systemu KOBRA
  4 godz.
 5. Ćwiczenia w kalkulacji przy użyciu systemu KOBRA
  15 godz.
 6. Egzamin i wykład rekapitulacyjny
  3 godz.

Informacje organizacyjne
 • Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod nr 2.30/00257/2005.
  Ze względu na długoletnią współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy z całej Polski, istnieje możliwość sfinansowania szkolenia dla osób bezrobotnych z budżetów PUP.
 • Zajęcia prowadzić będzie wysokokwalifikowana kadra wykładowców, z udziałem autorów systemów kosztorysowania i harmonogramowania robót.
 • Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia kursu.
 • W trakcie kursu możliwe będzie nabycie w/w systemów kosztorysowania.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w naszym Ośrodku

Wypełnij formularz zgłoszenia lub pobierz zgłoszenie w formacie PDF


Zobacz także: Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych >>


Załączniki

Plik Opis Wielkość pliku
pdf komputerowy-kurs-kosztorysowania-robot-budowlanych 603 KB
pdf podstawowy_kurs_kosztorysowania 2 MB