Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kategorie

Informacje cenowe RMS oraz ceny robót – 4 kwartał 2023 – w sprzedaży

Pragniemy poinformować, że w sprzedaży dostępne są już informacje cenowe ICCP (RMS) w wersji PDF, książkowej, na płycie CD oraz do pobrania (również do popularnych programów kosztorysowych – NORMA, ZUZIA, WINBUD, RODOS, SEKO) na 4 kwartał 2023 roku a także Biuletyn Cenowy Budownictwa (BCB) zawierający stawki i narzuty kosztorysowe.

Dodane: 29 listopada 2023

Przepisy dotyczące waloryzacji wynagrodzenia

1. WPROWADZENIE

Od blisko dwóch lat budowlańcy zmagają się z gwałtownymi wzrostami cen robót budowlanych spowodowanych utrzymującą się pandemią koronawirusa, kryzysem energetycznym oraz działaniami zbrojnymi na Ukrainie.

Wykonawcy obawiają się utracenia płynności finansowej na skutek rosnących coraz to bardziej  cen na surowce i materiały budowlane, stawek za energię oraz paliwo, kosztów pracowniczych co razem wpływa, w warunkach postępującej inflacji na potencjalną możliwość upadłości przedsiębiorstw. Z kolei inwestorzy i zamawiający obawiają się przerwania procesów inwestycyjnych i zejścia wykonawców z budów, co zawsze generuje koszty związane z koniecznością zabezpieczenia nie dokończonych inwestycji, szukania nowych realizatorów przedsięwzięć budowlanych i  koniecznością wprowadzania nowych partnerów w niedokończone zadania.

Dodane: 19 kwietnia 2023

Ceny materiałów budowlanych w 2021 r.

Rok 2021 był rokiem szczególnym dla polskiej gospodarki, w tym również dla szeroko pojętego budownictwa ogólnego. Trwająca w kraju od marca 2020r. pandemia zachwiała rynkiem i naruszyła osiągniętą od pewnego czasu stabilność cen materiałów budowlanych. Wyjątkiem może być rynek stali, który zawsze był wrażliwy na wszelkiego rodzaju zmiany i tendencje światowe uwidaczniające się w gwałtownych skokach cen w krótkich okresach, czy to na skutek azjatyckiej konkurencji, europejskich ograniczeń w emisji dwutlenku węgla czy utrudnień w transporcie międzynarodowym.

Dodane: 7 marca 2022

Kary umowne w umowach o roboty budowlane – na podstawie wybranych przykładów

1. Wprowadzenie

Ustawa Pzp z 11 września 2019 r. , która miała na celu poprawę warunków współpracy pomiędzy stronami procesu inwestycyjnego , m.in. poprzez zmniejszenie uprzywilejowanej pozycji zamawiających na rzecz wykonawców, wprowadziła szereg zmian  w przepisach dotyczących kar umownych.

Poruszaliśmy już ten temat w artykule pt. „Kary umowne w umowach o roboty budowlane”. O ile w tamtym artykule zagadnienie było widziane teoretycznie w świetle analizy nowych przepisów,  to tutaj ocenie poddano umowy zawarte pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami po wprowadzeniu w życie nowej ustawy.

Dodane: 3 marca 2022