Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kategorie

Waloryzacja wynagrodzenia

Szanowni Państwo,

Zespół ekspertów firmy ORGBUD ? SERWIS ? rzeczoznawców kosztorysowych SKB od lat wspomaga zamawiających i wykonawców w rozwiązywaniu problemów związanych z szacowaniem kosztów inwestycji, kosztorysowaniem, rozliczaniem robót czy też waloryzacją i aktualizacją  wynagrodzeń za kontraktowe roboty budowlane. 

Sporządzane przez zespół opinie, a szczególnie opracowywane w ostatnim czasie opinie dotyczące zmiany wynagrodzeń znalazły uznanie w szerokim gronie uczestników procesów inwestycyjnych, a także w sądach powszechnych, Prokuratorii Generalnej i u mediatorów dążących  do polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy stronami. 

Zdobyte w praktyce doświadczenia naszych ekspertów pozwalają na wskazanie najbardziej optymalnych dla stron rozwiązań, uzależnionych od aktualnych warunków ekonomicznych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustalonych przez strony warunków kontraktowych.

Nasze indywidualne podejście do każdego problemu gwarantuje wypośrodkowanie  i zminimalizowanie strat po obu stronach procesu inwestycyjnego związanych z niestabilną sytuacją gospodarczo ? finansową na rynku w kontekście długofalowego i kapitałochłonnego budowlanego procesu inwestycyjnego.

Zajmując się od ponad trzydziestu lat monitorowaniem rynku budowlanego pod kątem dynamiki zmian cen i kosztów w budownictwie i pełniąc usługi doradcze w obszarze szacowania i kosztorysowania robót budowlanych, Zespół jest w pełni uprawniony do sporządzania opinii, które obejmują:

 • opis sytuacji rynkowej zaistniałej w badanym okresie,
 • analizę zmian poziomów cenowych RMS,
 • zdefiniowanie ryzyk dla stron umowy,
 • określenie straty nadzwyczajnej, która wystąpiła w związku z nieprzewidzianym wzrostem cen i kosztów,
 • opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów będących podstawą waloryzacji w badanych przedziałach czasowych będących udokumentowaniem zaistniałych zmian cen.

Jesteśmy przekonani, że nasze doświadczenie będzie Państwu pomocne w przygotowaniu wniosku o przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia.

Dodane: 20 lutego 2024

KNR 9-36 Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa

Firma ORGBUD-SERWIS, wspólnie z firmą DANTHERM, TROTEC oraz CORROVENTA opracowała Katalog nakładów rzeczowych KNR 9-36 „Osuszanie budynków w technologii Master, Aerial, Trotec, Corroventa”

Przywołane w katalogu technologie osuszania pozwolą każdemu kosztorysantowi opracować wiarygodną wycenę dla potrzeb likwidacji powstałych szkód. Z katalogu skorzystać mogą zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, jak również firmy świadczące usługi osuszania. Katalog będzie przydatny również do wyceny kosztów usuwania wilgoci technologicznej remontowanych oraz nowo powstałych obiektów.

Dodane: 1 lutego 2024

Nowe terminy kursów kosztorysowania na I półrocze 2024

Zapraszamy do zapoznania się z terminami kursów kosztorysowania robót budowlanych na I półrocze 2024 roku.

Dodane: 15 stycznia 2024

Program kosztorysowy KOBRA OPTIMA


KOBRA OPTIMA vs KOBRA

INTERFEJS PROGRAMU:

 • dodano podgląd pełnej struktury kosztorysu w postaci drzewa pozycji/działów,
 • elementy tego drzewa (działy/pozycje) można łatwo przenosić metodą „złap-przenieś-upuść”,
 • dodano możliwość równoczesnego otwarcia oraz równoczesnej pracy na kilku kosztorysach,
 • usprawniono kopiowanie pozycji (z możliwością podglądu i modyfikacji schowka) w kosztorysie oraz pomiędzy otwartymi kosztorysami,
 • umożliwiono edycję opisu pozycji przez oznaczenie tekstu (lub jego fragmentów): w dowolnym kolorze, kursywą, jego przekreślenie lub pogrubienie,
 • dodano możliwość równoczesnego otwarcia oraz równoczesnej pracy na wielu kosztorysach,
 • usprawniono kopiowanie pozycji (z możliwością podglądu i modyfikacji schowka) w kosztorysie oraz pomiędzy otwartymi kosztorysami,

Dodane: 6 grudnia 2023