Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Kategorie

Zapisz się do Newlettera

Czy są granice swobody przy zawieraniu umów o roboty budowlane?

mgr inż. Renata Niemczyk

Dużo mówi się i pisze na temat umów o roboty budowlane finansowane ze środków publicznych – jak należy opisać w umowie przedmiot zamówienia, jakie muszą być dołączone do umowy dokumenty, czy można dokonywać zmian umowy w trakcie procesu inwestycyjnego, czy można zmieniać zakres świadczenia i wysokość wynagrodzenia, jakie są uwarunkowania dokonywanych zmian itd. Te zagadnienia reguluje przede wszystkim ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy są częścią prawa cywilnego. Tak więc w sytuacjach, których nie można rozstrzygnąć na bazie tej ustawy należy odnieść się do Kodeksu cywilnego.

Dodane: 26 maja 2020

BUDOWNICTWO W DOBIE KORONAWIRUSA

mgr inż. Renata Niemczyk (ORGBUD-SERWIS)

Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy dopiero w przededniu następstw jakie mogą wystąpić w budownictwie na skutek rozrastającej się, od ponad trzech miesięcy w Polsce, epidemii koronawirusa.

Wskaźniki GUS-u z marca 2020 r., wbrew powszechnym oczekiwaniom są jeszcze optymistyczne ponieważ wskazują, że w okresie trzech pierwszych miesięcy 2020 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem, odnotowano również większą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Wzrosła również w marcu – miesiącu wprowadzenia szeregu ograniczeń i restrykcji przez rząd – o 3,7% produkcja budowlano-montażowa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oraz o 25% w stosunku do lutego 2020 r.

Dodane: 19 maja 2020

INTERAKTYWNE SEMINARIA online, poruszające problematykę kalkulacji kosztorysowej

  • Określenie wartości zamówienia, problemy z prawidłowym jej oszacowaniem
  • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – znaczenie specyfikacji w procesie inwestycyjnym, powiązanie specyfikacji  z dokumentami przetargowymi
  • Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w świetle nowej ustawy pzp w zależności od postanowień umownych
  • System realizacji inwestycji w formule  „zaprojektuj i wybuduj” – wady i zalety  dla stron postępowania

Dodane: 11 maja 2020

Wynagrodzenie za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i za świadczenie usług kosztorysowych

Renata Niemczyk

1. Wprowadzenie

Coraz częściej do różnych stowarzyszeń i związków działających na obszarze budownictwa docierają głosy o mało satysfakcjonujących wynagrodzeniach za pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o których mowa w ustawie Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994 Prawo budowlane – Dz.U.1994 nr 89, poz.414 z późn. zm.).

Dodane: 30 kwietnia 2020

Follow by Email
YouTube