Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Formularz zgłoszenia na Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych


  Dane do wystawienia faktury VAT  Potwierdź zgłoszenie uczestnictwa:

  Potwierdzam chęć udziału w Podstawowym kursie kosztorysowania robót budowlanych I stopnia w terminie 15-18 października 2024 r.Potwierdzam chęć udziału w komputerowym kursie kosztorysowania robót budowlanych II stopnia w terminie 19-23 listopada 2023 r.

  Rezerwacja noclegów:

  Proszę o informacje na temat noclegów na Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych I stopniaProszę o informacje na temat noclegów na Podstawowy kurs kosztorysowania robót budowlanych II stopnia

  Oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

  (dotyczy firm finansujących szkolenie ze środków publicznych

  Oświadczamy, że udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe, organizowanym przez ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. jest finansowany ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)