Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Formularz zgłoszenia na Seminarium OnLine

Seminarium OnLine Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego


    Dane do wystawienia faktury VAT    23 czerwca 2022 - SEMINARIUM ONLINE - Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego

    Oświadczenie o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych

    (dotyczy firm finansujących szkolenie ze środków publicznych
    Oświadczamy, że udział w seminarium podnoszącym kwalifikacje zawodowe, organizowanym przez ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. jest finansowany ze środków publicznych w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)