Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

KOBRA w wersji 15 – już dostępna

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w programie KOBRA od wersji 14 do wersji 15 oraz do zakupu aktualizacji programu.

Zmiany:

  1. W wersji 15 wprowadzono nową bardzo przydatną opcję umożliwiającą automatyczne doczytanie nakładów czynników produkcji (robocizny, materiałów, sprzętu) do pozycji uproszczonych, w których nie ma tych składników, poprzez:
  2. automatyczny dobór RMS do wszystkich pozycji uproszczonych,
  3. automatyczny dobór RMS do wskazanej pozycji uproszczonej,
  4. manualny dobór RMS do wskazanej pozycji kosztorysowej (w tym przypadku program automatycznie „odnajduje” odpowiednią pozycję w bazie katalogowej).

zamów wersję 15 w naszej księgarni


Jest to znaczącym ułatwieniem podczas opracowywania kosztorysu, który pierwotnie został utworzony w innym programie kosztorysowym, a następnie z pomocą formatu ATH lub EWD zaimportowany do wersji 15 KOBRY. Dotyczy to także kosztorysów dostępnych w postaci pliku PDF. Ich przetworzeniem do formatu pozwalającego na import do KOBRY zajmie się bezpłatna i ogólnie dostępna aplikacja – konwerter PDF, która wkrótce będzie uruchomiona na stronach ORGBUD-SERWIS (www.orgbud.pl).

Mechanizm ten powinien znakomicie podnieść szybkość i komfort pracy podczas przygotowywania np. oferty cenowej na podstawie przedmiaru zamieszczonego na stronie zamawiającego w postaci pliku PDF lub też w innej formie elektronicznej, wytworzonej przez różne programy kosztorysowe.

  • W wersji 15 KOBRY, na prośbę klientów wprowadzono również szereg usprawnień związanych z:
  • importem danych kosztorysowych zapisanych w plikach ATH i FWD,
  • działaniem funkcji „upraszczania” pozycji szczegółowych,
  • wydrukiem tabeli elementów RMS-u,
  • wydrukiem kalkulacji kosztorysowych.

Informacje dodatkowe

Kobra, jako pierwszy w kraju program w pełni obsługuje metodę kalkulacji szczegółowej podanej w „Powszechnych standardach kosztorysowania” (wg „formuły ceny jednostkowej zmodyfikowanej”) opublikowanej przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Komitet Ekonomiki Budownictwa, wydawnictwo: WACETOB Warszawa, wyd. I 2015 rok.

Zgodnie z zapowiedzią, obecna wersja programu obsługuje również nową metodę kalkulacji szczegółowej nazwanej „Formułą kosztów jednostkowych” – wprowadzonej w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych” opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych (wydanie II, Warszawa 2017 rok).

Nowa metoda zakłada prezentację trzech składników kosztowych RMS „brutto” (tzn. łącznie z narzutami). Suma tych trzech składników kosztowych daje cenę jednostkową pozycji kosztorysowej. Obecnie program Kobra nie tylko wyświetla na ekranie (w tzw. panelu RMS) omawiane składniki – daje również możliwość swobodnego definiowania ich wartości (analogicznie jak w przypadku składników kosztów bezpośrednich).

Wprowadzono także niezbędne zmiany w wydrukach kosztorysowych „szczegółowych”. Obecnie na podanych zestawieniach (w tabelkach prezentujących wyliczenie ceny jednostkowej) widoczne są składniki kosztowe RMS „brutto” danej ceny jednostkowej. Każdy z prezentowanych składników „brutto” uwzględnia koszt narzutów pochodnych doliczanych do składników kosztów bezpośrednich („netto”). Przykładowo: składnik robocizny „brutto” zawiera koszty bezpośrednie tej robocizny oraz koszty pośrednie i zysk, w przypadku materiałów zawiera składnik ich kosztów zakupu i ew. zysk itp.


zamów wersję 15 w naszej księgarni


Dodane: 12 kwietnia 2019

Follow by Email
YouTube