Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Kosztorysowanie

   System kosztorysowy KOBRA

Oferujemy Państwu nowoczesny, wysoce efektywny i zarazem uniwersalny instrument kalkulacji kosztorysowej, przeznaczony dla inwestorów, wykonawców i projektantów robót budowlanych wszystkich branż. Program jest w pełni zgodny z obowiązującymi w kraju rozporządzeniami i rekomendacjami odnośnie standardów sporządzania kosztorysów, w szczególności kosztorysów inwestorskich. Program posiada wiele ciekawych rozwiązań, zapewnia wysoki komfort pracy, zawiera moduł wymiany danych (format ATH)…


Zobacz…

   Serwis Informacji Cenowych Budownictwa

– najbardziej obszerna baza cen, o najdłuższej – ponad 22 letniej historii wydawniczej, stosowana m.in. przez wykonawców robót budowlanych, inwestorów dysponujących środkami publicznymi, inwestorów prywatnych, kosztorysantów, biegłych, rzeczoznawców majątkowych, kredytodawców.


Zobacz…

   Kursy i szkolenia

ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o., członek wspierający Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych zaprasza na kursy i seminaria organizowane dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje i doskonalić posiadane umiejętności, a także dla osób zainteresowanych zdobyciem konkretnej wiedzy, poznaniem nowych obszarów zawodowych. Szkolenia kierowane są do uczestników procesu inwestycyjnego: wykonawców robót budowlanych, inwestorów dysponujących środkami publicznymi, inwestorów prywatnych, inspektorów nadzoru, kosztorysantów, beneficjentów środków unijnych, a także studentów i osób zainteresowanych pracą w dziedzinie kosztorysowania. ORGBUD-SERWIS Sp. z o.o. od wielu już lat prowadzi kursy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych stopnia podstawowego i kursy komputerowego kosztorysowania robót budowlanych, oraz seminaria problemowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.


Zobacz…

   Katalogi Nakładów Rzeczowych

KNR 9-32 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers


Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR ORGBUD-SERWIS

W chwili obecnej trwają prace nad kolejnymi Katalogami Nakładów Rzeczowych zawierającymi nakłady dla nowych technologii wchodzących na polski rynek lub dla takich, dla których nie było jeszcze określonych normatywów. Niedawno ukazały się na rynku wydawniczym kolejne KNR-y opracowane przez ORGBUD-SERWIS:


Zobacz…