Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Program do kosztorysowania KOBRA wersja MAX

Poniżej znajdziecie Państwo bazę katalogową Programu do kosztorysowania KOBRA w wersji MAX, zawierającej ponad 250 Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz aktualną bazę cenową RMS (ICCP CD). Szczegóły zakupu i ofertę cenową znajdziecie Państwo tutaj.

nr KNRKatalog Nakładów Rzeczowych
KNCK 7Katalog Norm i Cen Kosztorysowych - Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNNR 3Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 9Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR 10Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty ziemne
KNR AT-02Ścianki działowe z płyt gipsowych ORTH
KNR AT-03Nawierzchnie na drogach i ulicach wykonywane mechanicznie
KNR AT-04Nawierzchnie na drogach i ulicach - wzmacnianie i oznakowanie poziome
KNR AT-05Rusztowania systemowe Baumann - Mostostal
KNR AT-06Transport zewnętrzny materiałów budowlanych
KNR AT-07Termoceramiczne powłoki ochronne THERMO-SHIELD
KNR AT-08Nowe generacje ściennych pokryć ochronnych - zabezpieczenia przed graffiti
KNR AT-11Wykopy w umocnieniach systemu PODLASIE
KNR AT-12Nowoczesne systemy suchej zabudowy w technologii Lafarge Nida Gips
KNR AT-16Instalacje elektryczne w technologii gesis
KNR AT-17Wiercenie i cięcie techniką diamentową
KNR AT-18Pionowe i poziome oznakowanie dróg w technologiach firmy 3M
KNR AT-19Instalacje centralnego odkurzania
KNR AT-20Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przy użyciu taśm i mat z włókna węglowego w technologii Sika Carbodur
KNR AT-21Kasety podłogowe
KNR AT-31Technologia ocieplenia budynków w technologii BAUMIT
KNR AT-33Posadzki przemysłowe z żywic Harz w technologii Weber DEITERMANN
KNR AT-42Okładziny ceramiczne w technologii Weber DEITERMANN
KNR MInstalacje miedziane
KNR 0-10Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych
KNR 0-11Nawierzchnie z kostki brukowej POLBRUK
KNR 0-12Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej
KNR 0-13Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
KNR 0-14Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
KNR 0-15Pokrycia dachowe (KNR 2-02 rozdział 05)
KNR 0-16Roboty murowe w technologii "YTONG"
KNR 0-17System ocieplania ścian zewnętrznych budynków CERESIT
KNR 0-18Okładziny ścian zewnętrznych z paneli
KNR 0-19Uzupełnienie do: KNR 2-02 Rozdz.10 - Stolarka, KNR 4-01 Rozdz.09 - Roboty stolarskie
KNR 0-20Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI
KNR 0-21Domy drewniane w technologii kanadyjskiej
KNR 0-22Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii DKD
KNR 0-23Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków - ATLAS STOPTER, ATLAS ROKER
KNR 0-24Ściany z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL
KNR 0-25Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne
KNR 0-26System renowacji starego budownictwa wg technologii SCHOMBURG
KNR 0-27Roboty murowe w systemie POROTHERM
KNR 0-28Technologia docieplania budynków wg systemów DRYVIT
KNR 0-29Roboty izolacyjne wg technologii Deitermann, wysokoplastyczny system SUPERFLEX-10
KNR 0-30Stropy żelbetowe i ceramiczni-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych
KNR 0-31Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego
KNR 0-32Hydroizolacje z bentonitu VOLCLAY
KNR 0-33Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 0-34Izolacje termiczne wg technologii Thermaflex
KNR 0-35Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej oraz c.o. z rur miedzianych w technologii lutowania kapilarnego cz.I
KNR 0-36Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu, uzupełnienie do KNR 2-10 rozdział 11
KNR 0-37System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową W-ART
KNR 0-38Instalacje wewnętrzne - grzejniki konwektorowe wodne, wodno-elektryczne i elektryczne wykonywane w technologii firmy CONVEKTOR
KNR 0-39Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy Deitermann
KNR 0-40Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR 0-41Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-44Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy DEITERMANN
KNR 0-45Roboty rozbiórkowe z plyt dachowych azbestocementowych
KNR 13-11Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu
KNR 13-12Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych
KNR 13-13Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych
KNR 13-14Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-21Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-22Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 13-23Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-24Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-25Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-26Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 15-01Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
KNR 2-01Budowle i roboty ziemne
KNR 2-02Konstrukcje budowlane
KNR 2-04Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
KNR 2-05Konstrukcje metalowe
KNR 2-10Fundamenty specjalne
KNR 2-11Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNR 2-13Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
KNR 2-14Konstrukcje budowli morskich
KNR 2-15Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 2-16Izolacje termiczne
KNR 2-17Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR 2-18Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 2-19Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-20Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 2-21Tereny zieleni
KNR 2-22Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 2-23Terenowe urządzenia sportowe
KNR 2-25Urządzenia placu budowy
KNR 2-28Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 2-31Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 2-33Konstrukcje mostowe
KNR 2-37Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNR 4-01Roboty remontowe budowlane
KNR 4-02Roboty remontowe instalacyjne
KNR 4-03Roboty remontowe elektryczne
KNR 4-04Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
KNR 4-05Roboty remontowe i eksploatacyjne zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
KNR 4-06Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 4-07Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
KNR 5-01Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
KNR 5-02Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
KNR 5-03Telekomunikacyjne linie napowietrzne
KNR 5-04Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
KNR 5-05Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR 5-06Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
KNR 5-07Urządzenia teletransmisyjne
KNR 5-08Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR 5-10Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 5-12Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia
KNR 5-13Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
KNR 5-14Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV
KNR 5-15Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-16Wyposażenie elektryczne suwnic
KNR 5-18Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
KNR 7-02Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR 7-03Urządzenia transportowo-podnośne
KNR 7-04Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR 7-06Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych
KNR 7-07Montaż pomp i sprężarek
KNR 7-08Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-09Rurociągi technologiczne i armatura
KNR 7-10Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR 7-11Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR 7-13Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR 7-14Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza
KNR 7-16Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR 7-19Urządzenia gazownicze
KNR 7-20Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 7-21Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 7-24Urządzenia i instalacje chłodnicze
KNR 7-28Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 7-29Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych
KNR 9-01Ścianki murowane systemu SILKA M
KNR 9-02Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
KNR 9-03Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich
KNR 9-04Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN
KNR 9-05Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA
KNR 9-06Ścianki szczelne stalowe z grodzic G62
KNR 9-07Roboty budowlane i geotechniczne z Leca® KERAMZYTU
KNR 9-08Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych KERAMO-STEIZEUG oraz wykładziny KeraLine
KNR 9-09Systemy suchej zabudowy w technologii KNAUF
KNR 9-10Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie Nowoczesne SILIKATY
KNR 9-11Geosyntetyki w robotach ziemnych
KNR 9-12Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - PAROC
KNR 9-13Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie CEKOL
KNR 9-14Pokrycia dachów z użyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan® SBS - ICOPAL S.A.
KNR 9-15Roboty izolacyjne w systemie "Bezpieczny Fundament ICOPAL"
KNR 9-16Izolacja kanałów wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT
KNR 9-17Roboty murowe w systemie H+H
KNR 9-18Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu AMIANTIT
KNR 9-19Osuszanie zawilgoconych lub zalanych wodą pomieszczeń w technologii BELFOR
KNR 9-21Oczyszczanie, osuszanie i odkazanie obiektów budowlanych po zalaniu woda
KSNR 1 do 11Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych
NNRKB 1 do 11Normy Nakładów Rzeczowych na Konstrukcje Budowlane
NT 1Nowe Technologie 1 - Izolacje
NT 2Nowe Technologie 2 - Stropy i deskowania
NT 3Nowe Technologie 3 - Roboty wykończeniowe
TZKNBK (PKZ) 1 do 24Tymczasowe Zakładowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich
KNNR 1 - 11Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Załącznik nr 1