Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Program do kosztorysowania wersja STANDARD

Program do kosztorysowania KOBRA w wersji STANDARD zawiera ponad 100 Katalogów Nakładów Rzeczowych oraz aktualną bazę cenową RMS (ICCP CD). Spis katalogów, które zawiera program kosztorysowy w wersji STANDARD znajdziecie Państwo poniżej.

Szczegóły zakupu i ofertę cenową znajdziecie Państwo tutaj.

nr KNRKatalog Nakładów Rzeczowych
KNR 2-01Budowle i roboty ziemne
KNR 2-02Konstrukcje budowlane
KNR 2-04Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów
KNR 2-05Konstrukcje metalowe
KNR 2-10Fundamenty specjalne
KNR 2-11Melioracje i regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne
KNR 2-13Konstrukcje budowli wodnych śródlądowych
KNR 2-14Konstrukcje budowli morskich
KNR 2-15Instalacje wewnętrzne wod-kan, gazowe i centralnego ogrzewania
KNR 2-16Izolacje termiczne
KNR 2-17Instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne
KNR 2-18Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne
KNR 2-19Zewnętrzna sieć gazociągowa
KNR 2-20Zewnętrzna sieć cieplna
KNR 2-21Tereny zieleni
KNR 2-22Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego
KNR 2-23Terenowe urządzenia sportowe
KNR 2-25Urządzenia placu budowy
KNR 2-28Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
KNR 2-31Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 2-33Konstrukcje mostowe
KNR 2-37Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNR 4-01Roboty remontowe budowlane
KNR 4-02Roboty remontowe instalacyjne
KNR 4-03Roboty remontowe elektryczne
KNR 4-04Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli
KNR 4-05Roboty remontowe i eksploatacyjne zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
KNR 4-06Roboty remontowo-modernizacyjne konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych
KNR 4-07Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji sanitarnych z rur miedzianych
KNR 5-01Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych
KNR 5-02Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe
KNR 5-03Telekomunikacyjne linie napowietrzne
KNR 5-04Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające
KNR 5-05Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne
KNR 5-06Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie
KNR 5-07Urządzenia teletransmisyjne
KNR 5-08Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji
KNR 5-10Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna
KNR 5-12Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia
KNR 5-13Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia
KNR 5-14Rozdzielnice wnętrzowe do 30 kV
KNR 5-15Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne WN
KNR 5-16Wyposażenie elektryczne suwnic
KNR 5-18Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim
KNR 7-02Montaż maszyn i urządzeń do obróbki drewna
KNR 7-03Urządzenia transportowo-podnośne
KNR 7-04Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków
KNR 7-06Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych
KNR 7-07Montaż pomp i sprężarek
KNR 7-08Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
KNR 7-09Rurociągi technologiczne i armatura
KNR 7-10Montaż maszyn elektrycznych wirujących
KNR 7-11Pokrycia antykorozyjne i ochronne
KNR 7-12Roboty malarskie antykorozyjne i ochronne
KNR 7-13Transport maszyn i urządzeń na placu budowy
KNR 7-14Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza
KNR 7-16Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
KNR 7-19Urządzenia gazownicze
KNR 7-20Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych
KNR 7-21Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych
KNR 7-24Urządzenia i instalacje chłodnicze
KNR 7-28Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń
KNR 7-29Badania nie niszczące montażowych złączy spawanych
KNR 9-01Ścianki murowane systemu SILKA M
KNR 9-02Ocieplanie ścian i stropów w systemie ECOROCK
KNR 9-03Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich
KNR 9-04Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - CERABUD KROTOSZYN
KNR 9-05Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu BAUMANNA
KNR 13-11Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu
KNR 13-12Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni oraz ciepłowni zawodowych
KNR 13-13Montaż maszyn, urządzeń, rurociągów technologicznych
KNR 13-14Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-21Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-22Roboty remontowe i modernizacyjne, budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych
KNR 13-23Roboty remontowe i modernizacje budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-24Roboty remontowe i modernizacyjne maszyn i urządzeń, rurociągów technologicznych oraz konstrukcji metalowych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-25Roboty remontowe i modernizacyjne armatury kontrolno-pomiarowej i automatyki elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 13-26Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 15-01Roboty remontowo-konserwacyjne melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę
KNNR 1 - 11Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Załącznik nr 1
KNNR 3Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty remontowe ogólnobudowlane
KNNR 9Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych
KNNR 10Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych - Roboty ziemne
KSNR 1 do 11.Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych