Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: (61) 864-25-91 do 95

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Oddział Poznań


Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych powstało w roku 1995, w celu ochrony praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego w Polsce oraz doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji, organizowania działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych, a także celem reprezentacji interesów oraz poglądów Członków Stowarzyszenia wobec organów władz, instytucji samorządowych i centralnych.

Skład Zarządu poznańskiego Oddziału SKB:

 • Przewodniczący – Maciej Sikorski
 • Zastępca Przewodniczącego – Longina Zandecka

Warsztaty kosztorysowe – KOŁOBRZEG 2019
Dynamika zmian cen na rynku, waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane.

Termin warsztatów:

 • Rozpoczęcie: 17 października 2019 r. (czwartek) godz. 15:00
 • Zakończenie: 18 października 2019 r. (piątek) godz. 13:40

Istnieje możliwość zarezerwowania pobytu w dniach 19-20 października 2019 r. (sobota, niedziela)

 • Miejsce warsztatów i noclegów: Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku w Kołobrzegu, ul. Obrońców Westerplatte 38, 78-100 Kołobrzeg
 • Miejsce posiłków: OSW Posejdon Sp. z o. o. ul. Spacerowa 38, 78-100 Kołobrzeg (50 m od hotelu)

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych oraz Oddziały SKB w Poznaniu zapraszają na Warsztaty kosztorysowe w Kołobrzegu. Tematyką przewodnią warsztatów będzie omówienie przyczyn oraz skutków dynamicznie zmieniających się kosztów realizacji inwestycji, rozbieżność pomiędzy szacowaną wartością zamówienia a ofertą wykonawcy oraz konieczność końcowej nie zawsze możliwej do zastosowania waloryzacja wynagrodzenia.

Warsztaty prowadzone będą w formie prelekcji, połączonej z dyskusją, podczas której czynny udział będą brać uczestnicy. Referaty wygłoszą Rzeczoznawcy kosztorysowi SKB oraz członkowie Zarządu SKB.

Program oraz zgłoszenie uczestnictwa w Warsztatach – do pobrania


SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ CZŁONKÓW SKB – Oddział Poznań


KONFERENCJE SKB

 • I Warsztaty dla Kosztorysantów nad Bałtykiem – Międzywodzie 2016 pt.
  KOSZTY CYKLU ŻYCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – PRAKTYCZNE, WSTĘPNE ASPEKTY KALKULACJI
 • Sprawozdanie z Konferencji w Warszawie (24-25 marca 2011 r.)
 • Sprawozdanie z konferencji w Słoku (18-19 marca 2010 r.)
 • Sprawozdanie z konferencji w Licheniu (6-7 listopada 2008 r.)

Deklaracja przystąpienia do SKB


Oficjalna strona SKB:
www.kosztorysowanie.org.pl


Zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.


Follow by Email
YouTube