Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Oddział Poznań – II Warsztaty dla Kosztorysantów – Mogilno 2018 r.

W dniach 9-10 lutego 2018 r. odbyły się II Warsztaty dla Kosztorysantów w Mogilnie organizowane przez SKB Oddział w Poznaniu.
W warsztatach uczestniczyły 32 osoby, w tym osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu Kosztorysantów Budowlanych, jak również osoby zawodowo zajmujące się wyceną i szacowaniem kosztów robót budowlanych.
Moderatorem warsztatów był przewodniczący Oddziału SKB Poznań mgr inż. Maciej Sikorski.
Tematem dwudniowych warsztatów to: System realizacji inwestycji w formule ?zaprojektuj i wybuduj? ? wady i zalety dla stron posterowania?.

Warsztaty podzielono na część teoretyczną i praktyczną ? ćwiczenia.

Dzień I ?część teoretyczna obejmowała nw. tematy:

 1. Ogólny zarys inwestycji realizowanej w systemie ?zaprojektuj i wybuduj? – wady i zalety – wykładowca Maciej Sikorski
 2. Program funkcjonalno użytkowy jako podstawowy element SIWZ i podstawa wykonania prac projektowych w formule ?zaprojektuj i wybuduj? ? wykładowca Stanisław Plesiński
 3. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno?użytkowym ? przykłady przedstawili: Jarosław Wegner i kol. Maciej Sikorski.

Dzień II – część praktyczna (ćwiczenia) obejmowała nw. tematy:

 1. Szczególne zapisy dla umów w formule ?zaprojektuj i wybuduj?, przykład ?dobrych praktyk? – umowy bazujące na Warunkach Kontraktowych FIDIC  – wykładowca kol. Piotr Ratajczak i kol. Maciej Sikorski
 2. Omówienie powstałych sporów prawnych na podstawie przykładowych programów funkcjonalno?użytkowych – wykładowca kol. Renata  Niemczyk
 3. Problemy i nieprawidłowości występujące na etapie realizacji inwestycji ?zaprojektuj i wybuduj? ? wykładowca kol. Piotr Ratajczak
 4. ĆWICZENIA: Przykłady oszacowania kosztów realizacji inwestycji w oparciu o katalogi cenowe wydawnictw OGRBUD-SERWIS, WACETOB , SEKOCENBUD, w  zakresie:
  • Obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych, szkoły, Sali gimnastycznej, przedszkola)
  • Obiektów niekubaturowych (drogi, chodniki place zabaw, boiska)
  • Uzbrojenia terenu

Ćwiczenia zostały przeprowadzone w trzech zespołach, które wykonały kalkulacje cenowe, tych samych zakresów prac budowlanych, w oparciu o rożne wydawnictwa cenowe. Uzyskane wartości kosztorysowe w poszczególnych grupach były bardzo zbliżone. Nasuwa się więc wniosek, iż czynniki cenotwórcze ujęte w różnych wydawnictwach  cenowych, na podstawie których szacowana jest wartość kosztorysowa inwestycji nie ma większego znaczenia, natomiast priorytetem jest doświadczenie kosztorysantów określających parametry i dobór właściwych pozycji kosztorysowych do przeprowadzanej wyceny, w tym nierzadko wykonywanie indywidualnych kalkulacji umożliwiających wprowadzenie adekwatnego do rodzaju prac czynnika cenotwórczego.

Każdy uczestnik warsztatów wypełniał testy przed i po szkoleniu z wiedzy w zakresie realizowanego programu, uczestnicy otrzymali również zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Dzięki dużemu zaangażowaniu naszego kolegi Piotra Smółki w organizację spotkania uczestnicy warsztatów zwiedzili również w Mogilnie jeden z większych zakładów w Polsce produkujący prefabrykowane elementy betonowe, firmę ZBYCH-POL & MOBET TRANSPORT?PREFABTYKATY, jak również spędzili czas wolny w Centrum Sportu i Rekreacji w Mogilnie korzystając z kręgielni i stołów bilardowych.