Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Oddział Poznań


Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych powstało w roku 1995, w celu ochrony praw zawodowych i podniesienia rangi zawodu Kosztorysanta budowlanego w Polsce oraz doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji, organizowania działań dotyczących formułowania i kształtowania zasad etyki zawodowej Kosztorysantów budowlanych, a także celem reprezentacji interesów oraz poglądów Członków Stowarzyszenia wobec organów władz, instytucji samorządowych i centralnych.

Skład Zarządu poznańskiego Oddziału SKB:

  • Przewodniczący – Maciej Sikorski
  • Zastępca Przewodniczącego – Piotr Smółka

XIV Konferencja Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych 2023


SPRAWOZDANIA ZE SPOTKAŃ CZŁONKÓW SKB – Oddział Poznań


KONFERENCJE SKB

  • I Warsztaty dla Kosztorysantów nad Bałtykiem – Międzywodzie 2016 pt.
    KOSZTY CYKLU ŻYCIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – PRAKTYCZNE, WSTĘPNE ASPEKTY KALKULACJI
  • Sprawozdanie z Konferencji w Warszawie (24-25 marca 2011 r.)
  • Sprawozdanie z konferencji w Słoku (18-19 marca 2010 r.)
  • Sprawozdanie z konferencji w Licheniu (6-7 listopada 2008 r.)

Deklaracja przystąpienia do SKB


Oficjalna strona SKB:
www.kosztorysowanie.org.pl


Zapraszamy Państwa do lektury Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.