Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

CSRB 1 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty budowlane – spis zawartości

CSRB 1 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty budowlane – SPIS ZAWARTOŚCI

KNNR 1 Roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Ręczne roboty ziemne
 • Roboty o charakterze branżowym
 • Roboty wykończeniowe i towarzyszące
 • Odwodnienie wykopów

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego

 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
 • Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
 • Konstrukcje murowe
 • Konstrukcje drewniane dachowe
 • Pokrycia dachowe
 • Izolacje
 • Ścianki działowe z cegieł budowlanych, betonu komórkowego oraz kształtek szklanych
 • Tynki, okładziny i licowanie powierzchni wewnętrznych
 • Tynki cienkowarstwowe – wewnętrzne
 • Tynki i okładziny zewnętrzne
 • Stolarka budowlana
 • Podłogi i posadzki
 • Roboty kowalsko-ślusarskie
 • Malowanie
 • Rusztowania
 • Ogrodzenia
 • Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
 • Docieplenie oraz osłony ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych

KNNR 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

 • Roboty ziemne
 • Roboty fundamentowe
 • Remont konstrukcji ścian z cegły
 • Remont konstrukcji stropów i schodów
 • Remont konstrukcji i pokrycia dachu
 • Tynki, okładziny, malowanie ścian
 • Stolarka, roboty ślusarsko-kowalskie
 • Remont posadzek i wykładzin
 • Roboty zduńskie
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach

 • Podbudowy
 • Nawierzchnie nieulepszone
 • Nawierzchnie ulepszone
 • Krawężniki
 • Chodniki
 • Urządzenia odwadniające
 • Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające
 • Roboty rozbiórkowe
 • Utrwalenie i regeneracja nawierzchni
 • Remonty cząstkowe nawierzchni
 • Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 • Roboty naprawczo-konserwacyjne

KNNR 7 Konstrukcje metalowe

 • Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
 • Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach
 • Konstrukcje stalowe estakad, składowisk, galerii transportowych, wież reflektorowych, kominów stalowych i zbiorników
 • Konstrukcje stalowe obiektów hydrotechnicznych
 • Konstrukcje aluminiowe i wyposażenie wnętrz
 • Lekka metalowa obudowa ścian i dachów hal, budynków i budowli
 • Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych
 • Szklenie
 • Malowanie konstrukcji

KNNR 10 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne

 • Drenowanie
 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe
 • Konstrukcje drewniane
 • Konstrukcje kamienne, podsypki i krawężniki
 • Deszczownie
 • Przepusty rurowe monolityczne
 • Zastawki monolityczne
 • Budowle na sieci drenarskiej
 • Montaż konstrukcji i mechanizmów budowli wodno-melioracyjnych