Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

CSRB 2 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty instalacyjne – spis zawartości

CSRB 2 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty instalacyjne – SPIS ZAWARTOŚCI

KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne

 • Instalacje wodociągowe
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Kotłownie i węzły cieplne
 • Sieci wodociągowe
 • Uzbrojenie sieci wodociągowych
 • Przekraczanie przeszkód terenowych
 • Kanały rurowe
 • Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Izolacje
 • Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Podłączenie instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
 • Rurociągi sieci cieplnych
 • Armatura sieci cieplnych
 • Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych

KNNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

 • Instalacje wodociągowe
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Kotłownie i węzły cieplne

KNNR 11 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi

 • Studzienne ujęcia wody
 • Stacje wodociągowe
 • Sieć wodociągowa i przyłącza w osiedlach wiejskich
 • Budowle na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Sieć kanalizacyjna i przykanaliki w osiedlach wiejskich
 • Urządzenia w wiejskich oczyszczalniach ścieków
 • Elementy składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków oraz strefy ochrony sanitarnej