Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

CSRB 3 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty elektryczne – spis zawartości

CSRB 3 – Ceny scalonych robót do kosztorysów ofertowych – roboty elektryczne – zawiera ceny robót elektrycznych inwestycyjnych i remontowych w układzie i stopniu scalenia wg katalogów: KNNR nr 5 i 9 SPIS ZAWARTOŚCI

KNNR 5 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne

 • Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych
 • Układanie przewodów izolowanych
 • Montaż osprzętu instalacyjnego
 • Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia
 • Oprawy oświetleniowe
 • Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych
 • Elektroenergetyczne linie kablowe
 • Przyłącza napowietrzne
 • Linie napowietrzne niskiego napięcia
 • Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe
 • Konstrukcje wsporcze
 • Prace uzupełniające
 • Badania odbiorcze, pomiary
 • Linie napowietrzne średniego napięcia i słupowe stacje transformatorowe

KNNR 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych

 • Złącza kablowe i napowietrzne
 • Tablice, rozdzielnice i aparaty elektryczne
 • Przewody i linie zasilające
 • Osprzęt instalacyjny
 • Oprawy oświetleniowe
 • Instalacje odgromowe i przewody wyrównawcze
 • Przyłącza napowietrzne
 • Kable energetyczne na napięcie znamionowe do 1 kv
 • Linie napowietrzne niskiego napięcia
 • Oświetlenie zewnętrzne