Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICAR – ceny asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania asortymentów robót budowlanych i instalacyjnych, oraz o składnikach kosztowych i zysku w strukturze tych cen

Aktualnie wyróżnia się 37 grup asortymentowych, ujętych w 9 zbiorach głównych, które tworzą;

 1. Roboty przygotowawcze i ziemne
 2. Konstrukcje obiektów
 3. Roboty wykończeniowe
 4. Elewacje
 5. Instalacje wewnętrzne
 6. Instalacje zewnętrzne
 7. Nawierzchnie ulic i placów
 8. Mała architektura
 9. Urządzenia placu budowy

Układ i zawartość zbioru asortymentów ma charakter otwarty.

Za istotne kryteria scalania robót i wyodrębnienia asortymentów uznano:

 • uzyskanie możliwie najwyższego stopnia scalenia robót,
 • zachowanie znacznej uniwersalności asortymentów, jako nośników informacji ocenach i nakładach rzeczowych na wykonanie jednostki asortymentu robót,
 • ograniczenie do minimum liczby pozycji asortymentowych,
 • powiązanie w jednym asortymencie wariantów wykonania robót składowych, niewiele różniących się nakładami bądź ceną,
 • utrzymanie na gruncie asortymentów warunków przedmiarowania robót z KNR.

Spis zawartości:

 • Roboty przygotowawcze terenowe
 • Roboty ziemne
 • Fundamenty
 • Ściany i elementy konstrukcyjne pionowe
 • Stropy i elementy konstrukcyjne poziome
 • Schody i elementy konstrukcyjne przestrzenne
 • Dachy i stropodachy
 • Zabudowa otworów
 • Ścianki i przepierzenia (przegrody wewn. Pionowe)
 • Przegrody wewnętrzne poziome
 • Tynki i okładziny wewnętrzne
 • Podkłady i posadzki
 • Malowanie wnętrz
 • Rusztowania wewnętrzne
 • Tynki i okładziny zewnętrzne
 • Malowanie elewacji
 • Docieplenie budynków
 • Rusztowania zewnętrzne
 • Instalacje wodociągowe wewnętrzne
 • Instalacje kanalizacyjne wewnętrzne
 • Instalacje centralnego ogrzewania wewnętrzne
 • Instalacje gazowe wewnętrzne
 • Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Zewnętrzne sieci wodociągowe
 • Zewnętrzne sieci kanalizacyjne
 • Zewnętrzne sieci gazowe
 • Zewnętrzne sieci cieplne
 • Linie energetyczne i oświetlenie zewnętrzne
 • Nawierzchnie jezdni
 • Nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych
 • Ogrodzenia
 • Zabudowa otworów – roboty remontowe