Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICCP – ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, sprzętu i stawki robocizny – również na płycie CD

 

Wydawnictwo ma zapewnić orientację w wysokości aktualnych, rynkowych stawek i cen czynników produkcji występujących w kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, służyć ma przede wszystkim:

 • wykonawcom robót budowlanych, jako podstawa wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach ofertowych i powykonawczych, opracowanych metodą szczegółową, a także jako pomoc przy wyborze dostawców i usługodawców,
 • zamawiającym, względnie działającym na ich zlecenie biurom projektów za podstawę wyceny nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich,
 • służbom inwestorskim za pomoc przy ocenie, uzgadnianiu lub weryfikacji kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót,
 • rzeczoznawcom różnych instytucji za pomoc przy szacowaniu kosztów robót budowlanych.

 


ICCP składa się z dwóch części

 1. Ceny materiałów, najmu i pracy sprzętu, stawki kosztów jednorazowych sprzętu oraz kosztorysowe stawki robocizny z notowań rynkowych,

  • średnie w skali kraju ceny materiałów z kosztami zakupu oraz średnie i minimalne ceny materiałów bez kosztów zakupu,
  • średnie oraz minimalne i maksymalne ceny pracy sprzętu zawierające przeciętne wartości kosztów jednorazowych oraz odrębnie ceny najmu i koszty jednorazowe sprzętu, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z) wykonawców robót.
  • średnie oraz minimalne i maksymalne kosztorysowe stawki robocizny, bez narzutów kosztów pośrednich (Kp) i zysku (Z)

występujące w obrocie, usługach i kalkulacji cen przedsiębiorstw wykonawczych. Ceny materiałów, pracy i najmu sprzętu oraz kosztów jednorazowych nie zawierają podatku VAT.

 1. Ceny materiałów konkretnych producentów.

 • wyciągi z aktualnych cenników producentów i ich przedstawicieli handlowych, przy czym ceny nie obejmują podatku VAT.

Przykładowe strony wydawnictwa  ICCP – ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych, sprzętu i stawki robocizny