Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICCP ekspres – ceny materiałów, sprzętu i stawki robocizny w wersji skróconej – miesięcznik

Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej w wersji EKSPRES

ukazuje średnie w skali kraju ceny nabycia wybranych materiałów bez podatku VAT, średnie i  minimalne ceny zakupu wybranych materiałów również bez podatku VAT, kosztorysowe ceny pracy podstawowych jednostek sprzętowych – bez VAT oraz kosztorysowe stawki robocizny, stosowane w pierwszej połowie kwietnia 2002 r. w kalkulacji cen robót z zakresu budownictwa ogólnego.

Informacyjny zestaw cen w wersji EKSPRES zapewnić ma bieżącą, ogólną orientację w wysokości stawek i cen czynników produkcji występujących aktualnie w obrocie handlowym i kosztorysowaniu.

Koszty zakupu ujęte w cenach nabycia materiałów ustalono na podstawie badań rynkowych oraz szczegółowych analiz cen i warunków transportu określonych materiałów.

Zestaw obejmuje wybrane, podstawowe: materiały budowlane, materiały instalacyjne, materiały elektryczne, jednostki sprzętu i transportu technologicznego oraz robociznę. Informacje o nich przedstawiono w postaci tablic o tradycyjnym układzie wierszowo-kolumnowym, w którym poszczególne wiersze odpowiadają rodzajom materiałów bądĄ sprzętu.

Opisy czynników produkcji przystosowano do potrzeb kosztorysowania w nawiązaniu do obecnej oferty rynkowej. Symbolikę materiałów przyjęto z nowo opracowanych i wydanych przez nasz Ośrodek Katalogów Materiałów Budowlanych, Instalacyjnych i Elektrycznych M.G.P i B.