Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRB – ceny robót budowlanych inwestycyjnych

Informacyjny zestaw średnich jednostkowych cen robót budowlanych służyć ma:
inwestorom z obszaru zamówień publicznych oraz spoza tego obszaru, za podstawę wyceny robót w kosztorysach inwestorskich, a także za podstawę oceny ofert składanych przez wykonawców
– jednostkom projektowania, za podstawę oceny kosztowych skutków przyjęcia określonych rozwiązań projektowych, a także za podstawę opracowania kosztorysów inwestorskich, dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz własnych inwestorów
– wykonawcom robót budowlanych, za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych i powykonawczych metodą uproszczoną, analizy poziomu własnych kosztów produkcji w poszczególnych ich składnikach, samooceny poprawności kosztorysowania, a także za układ odniesienia niezbędny dla właściwego opracowania oferty przetargowej
rzeczoznawcom różnych instytucji, za podstawę oszacowania kosztów robót budowlanych, wartości obiektów w procesach wywłaszczeń, zadań w ramach inicjatywy społecznej, itp.

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót budowlanych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR
nr 201, 202, 903, 907, 910, 912, 913, 914, 915, 917, 927, 205.

W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem „Z”.

Spis zawartości:

KNR 201 Budowle i roboty ziemne

 • Roboty przygotowawcze
 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Ręczne roboty ziemne
 • Roboty wykończeniowe i towarzyszące

KNR 202 Konstrukcje budowlane

 • Konstrukcje murowe
 • Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne
 • Konstrukcje z betonowych i żelbetowych elementów prefabrykowanych
 • Konstrukcje drewniane dachowe
 • Pokrycia dachowe
 • Izolacje
 • Kanały wewnątrz budynku
 • Tynki, sztablatury i okładziny wewnętrzne
 • Tynki i okładziny zewnętrzne
 • Stolarka
 • Podłogi i posadzki
 • Roboty kowalsko-ślusarskie
 • Szklenie
 • Malowanie
 • Rusztowania
 • Mieszanki betonowe i zaprawy
 • Ogrodzenia
 • Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych
 • Roboty kamieniarskie
 • Docieplenie ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologiach systemowych
 • Konstrukcje z elementów drewnianych

KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich

 • Wyprawy tynkarskie na ścianach

KNR 907 Roboty budowlane i geotechniczne z leca keramzytu

 • Izolacje wypełnienia geotechniczne
 • Roboty murowe
 • Stropy gęstożebrowe keramzytowe

KNR 910 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie nowoczesne silikaty

 • Ściany murowane z wyrobów silikatowych

KNR 912 Izolacje cieplne, akustyczne i ogniochronne – Paroc

 • Izolacje cieplne fundamentów i podłóg na gruncie
 • Izolacje cieplne ścian zewnętrznych
 • Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich

KNR 913 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie Cekol

 • Tynki cienkowarstwowe ścian zewnętrznych
 • Wykonanie podkładu pod posadzki mieszanką cementową Cekol ZP-03
 • Naprawy powierzchni betonowych

KNR 914 Pokrycia dachów z uzyciem pap aktywowanych termicznie. Technologia Szybki Syntan SBS ? ICOPAL

 • Pokrycia dachowe 1- i 2-warstwowe z pap aktywowanych termicznie, typu Wentylacja Szybki Syntan SBS
 • Pokrycia dachowe 1- i 2-warstwowe z pap aktywowanych termicznie, typu Termik Szybki Syntan SBS

KNR 915 Roboty izolacyjne w systemie ?Bezpieczny Fundament ICOPAL?

 • Przygotowanie i gruntowanie podłoży z zastosowaniem preparatu Gruntującego Siplast Primer Szybki Grunt SBS
 • Izolacje przeciwwilgociowe z zastosowaniem masy bitumicznej Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
 • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z zastosowaniem papy Fundament Szybki Profil SBS
 • Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt TERMO PIR, styropianu PS lub z płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS
 • Wykonanie drenażu ścian fundamentowych z zastosowaniem maty drenującej ICODREN10 Szybki Drenaż SBS

KNR 917 Roboty murowe w systemie H+H

 • Roboty murowe w systemie H+H

KNR 927 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy Dryvit

 • Roboty przygotowawcze
 • Ocieplenie budynków w technologiach Dryvit
 • Tynki cienkowarstwowe w technologiach Dryvit
 • Roboty malarskie w technologiach Dryvit

KNR 205 Konstrukcje metalowe

 • Konstrukcje stalowe hal i budynków szkieletowych
 • Konstrukcje stalowe różne
 • Zbiorniki stalowe
 • Konstrukcje aluminiowe i wyposażenia wnętrz
 • Lekka obudowa metalowa ścian i dachów hal, budynków i budowli