Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRE – ceny robót elektrycznych inwestycyjnych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót elektrycznych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych –
KNR 5-08 i 5-06.

W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem „Z”.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty elektryczne,
przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.
Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych. Ten rzekomy brak logiki wynika ze
zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji oraz znacznej zmienności cen.

Spis zawartości:

KNR 508 Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji

  • Układanie rur
  • Układanie przewodów izolowanych i przewodów szynowych
  • Montaż osprzętu instalacyjnego
  • Montaż aparatów, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych n.n.
  • Montaż opraw oświetleniowych
  • Montaż instalacji uziemiającej i urządzeń piorunochronnych
  • Montaż konstrukcji
  • Prace uzupełniające
  • Badania odbiorcze, pomiary

KNR 506 Urządzenia radiowe, antenowe, rozgłaszania przewodowego, sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie

  • Montaż urządzeń i instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej