Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICREn – ceny robót energetycznych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót
elektroenergetycznych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym. Opierają się one na
badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty elektroenergetyczne, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.

Spis zawartości:

KNR 201 Budowle i roboty ziemne

 • Roboty związane z odtworzeniem trasy linii
 • Roboty ziemne dla robót elektroenergetycznych

KNR 510 Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia , oświetlenie ulic i placów, sygnalizacja uliczna

 • Układanie kabli na napięcie znamionowe poniżej 110 kV
 • Roboty towarzyszące układaniu kabli
 • Montaż muf kablowych w kanałach lub tunelach
 • Montaż muf kablowych w rowach
 • Montaż głowic kablowych
 • Montaż i stawianie słupów linii niskiego napięcia
 • Montaż konstrukcji stalowych, izolatorów, bezpieczników i odgromników dla linii niskiego napięcia
 • Montaż przewodów linii niskiego napięcia
 • Montaż elementów oświetlenia zewnętrznego
 • Montaż znaków drogowych podświetlanych i urządzeń sygnalizacji ulicznej

KNR 512 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe

 • Montaż i stawianie słupów żelbetowych, strunobetonowych i wirowanych
 • Montaż elementów linii
 • Montaż przewodów roboczych
 • Montaż słupowych stacji transformatorowych
 • Demontaż słupów drewnianych

KNR 912 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego

 • Fundamenty prefabrykowane słupów latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego
 • Montaż i ustawienie latarni oświetlenia solarnego i hybrydowego