Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRI – ceny robót instalacyjnych inwestycyjnych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót instalacyjnych z zakresu budownictwa ogólnego oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR nr 2-15, 2-16, 2-17, 9-16 i 9-25.

W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem „Z”

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty instalacyjne,
przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.
Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych. Ten rzekomy brak logiki wynika ze
zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji oraz znacznej zmienności cen.

Spis zawartości:

KNR 215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne. Gazowe i centralnego ogrzewania

 • Instalacje wodociągowe
 • Instalacje kanalizacyjne
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje centralnego ogrzewania
 • Kotłownie, wymiennikownie i pompownie

KNR 216 Izolacje termiczne

 • Izolacja wełną mineralną luzem
 • Izolacja wyrobami z wełny mineralnej i włókien szklanych
 • Izolacje zimnochronne
 • Płaszcze ochronne i elementy robót izolacyjnych

KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

 • Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
 • Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch
 • Urządzenia oczyszczające powietrze

KNR 916 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami Klimafix i Lamella Mat

 • Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samoprzylepną matą lamel.KLIMAFIX firmy ROCKWOOL
 • Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL

KNR 925 Izolacja techniczne instalacji w technologiach Armaflex i Arma-Check Silver firmy Armacell

 • Izolacja rurociągów otulinami, rolami lub płytami Armaflex oraz Arma-Chek Silver firmy Armacell
 • Izolacja powierzchni ścian bocznych i dennic zbiorników okrągłych rolami lub płytami Armaflex oraz Arma-Chek Silver firmy Armacell
 • Izolacja kanałów wentylacyjnych prostokątnych rolami lub płytami Armaflex oraz Arma-Chek Silver firmy Armacell