Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRRE – ceny robót remontowych elektrycznych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez zakłady rzemieślnicze najczęściej spotykanych robót remontowych elektrycznych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogu Nakładów Rzeczowych – KNR
nr 4-03.

W części końcowej poszczególnych rozdziałów zamieszczono roboty spoza przedmiotowego zakresu KNR, oznaczone symbolem „Z”.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstw sprzętowotransportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich. Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych. Jest to jednak odbicie rzeczywistości, a rzekomy brak logiki wynika ze zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji przez wykonawców oraz znacznej zmienności cen.

Spis zawartości:

KNR 403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych

 • Wymiana odcinków rur instalacyjnych
 • Wymiana przewodów
 • Wymiana osprzętu instalacyjnego natablicowego, naściennego i podtynkowego
 • Wymiana puszek instalacyjnych i odgałęźników
 • Wymiana osprzętu dla instalacji siły i światła
 • Wymiana opraw i ich wyposażenia oraz wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego
 • Wymiana instalacji uziemiających i odgromowych
 • Roboty uzupełniające w instalacjach elektrycznych
 • Roboty przygotowawcze ślusarskie i wykończeniowe
 • Demontaż instalacji elektrycznej
 • Sprawdzenie i pomiary instalacji elektrycznych