Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRS – ceny robót sieci wod-kan, gaz, co inwestycyjnych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa najczęściej spotykanych robót z zakresu sieci zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych –
KNR 2-01, 2-18, 2-19, 2-20, 9-08, 9-20, 9-22, 4-05.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty sieciowe,
przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.
Przejawiać się to niekiedy może w nielogicznym z pozoru, wzajemnym stosunku pewnych pozycji cenowych (np. średnia cena za wykonanie 1
m określonego rurociągu z rur o danej średnicy może okazać się wyższa od ceny takiego rurociągu z rur o większej średnicy). Ten rzekomy
brak logiki wynika ze zróżnicowanych warunków pozyskiwania środków produkcji oraz znacznej zmienności cen.

Spis zawartości:

KNR 201 Budowle i roboty ziemne

 • Roboty ziemne zmechanizowane
 • Ręczne roboty ziemne

KNR 218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne

 • Sieci wodociągowe w miastach
 • Sieci wodociągowe poza granicami miast
 • Uzbrojenie sieci wodociągowych
 • Przekraczanie przeszkód terenowych
 • Kanały rurowe
 • Elementy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Izolacje
 • Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Podłączenia instalacji wewnętrznych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

KNR 219 Zewnętrzna sieć gazociągowa

 • Gazociągi przesyłowe
 • Gazociągi rozdzielcze
 • Gazociągi z rur z polietylenu twardego

KNR 220 Zewnętrzna sieć cieplna

 • Konstrukcje budowlane sieci cieplnych
 • Rurociągi sieci cieplnych
 • Armatura sieci cieplnych
 • Instalacje w węzłach cieplnych
 • Rurociągi sieci cieplnych z rur preizolowanych systemu ABB

KNR 908 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych Steinzeug-Keramo (wydanie II 2014 r.)

 • Montaż kanałów z rur i kształtek kamionkowych STEINZEUG-KERAMO
 • Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO
 • Przewierty sterowane w technologii mikrotunelingu z kamionkowych rur przeciskowych STEINZEUG-KERAMO
 • Montaż przyłączy z rur kamion.STEINZEUG-KERAMO

KNR 920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych ? nieplastyfikowanego polichlorku Winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietykenu (PP)

 • Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z tworzyw sztucznych
 • Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
 • Studzienki niewłazowe i włazowe z tworzyw sztucznych PVC-U, PP i PE
 • Drenaż z tworzyw sztucznych PVC-U, PP i PE

KNR 922 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie

 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur żeliwnych sferoidalnych
 • Wcinki w istniejące sieci wodociągowe
 • Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę

KNR 405 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

 • Sieci wodociągowe
 • Armatura i uzbrojenie sieci wodociągowej
 • Kanały rurowe
 • Roboty towarzyszące
 • Mechaniczne czyszczenie kanałów i obiektów kanalizacyjnych
 • Ręczne czyszczenie kanałów i obiektów kanalizacyjnych