Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRT – ceny robót torowych

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót
torowych z zakresu budownictwa ogólnego, oraz o strukturze tych cen.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty torowe, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu  towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.

Spis zawartości:

KNR 231 NAWIERZCHNIE NA DROGACH I ULICACH

 • Podbudowy
 • Nawierzchnie ulepszone
 • Chodniki, wjazdy, place
 • Urządzenia odwadniające
 • Oznakowania i urządzenia zabezpieczające
 • Roboty rozbiórkowe
 • Remonty cząstkowe elementów dróg i ulic
 • Remont elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach i ulicach

KNR 209 NAWIERZCHNIE TRAMWAJOWE

 • Podbudowy i urządzenia odwadniające
 • Układanie i rozbieranie torów
 • Układanie i rozbieranie rozjazdów i skrzyżowań
 • Roboty różne i pomocnicze

KNR 509 SIECI TRAKCYJNE MIEJSKIE

 • Ręczne wykonanie wykopów dla słupów trakcyjnych i uziomów
 • Montaż i ustawianie konstrukcji wsporczych
 • Montaż konstrukcji nośnych
 • Montaż kotwień przewodów jezdnych i lin
 • Montaż przewodów jezdnych i lin zawieszenia wzdłużnego i płaskiego
 • Montaż urządzeń specjalnych
 • Montaż połączeń elektrycznych
 • Układanie kabli trakcyjnych /przyłączy elektrycznych/

KNR 237 NAWIERZCHNIE KOLEJOWE W TORACH O PRZEŚWICIE NORMALNYM

 • Montaż i układanie torów kolejowych
 • Układanie i montaż rozjazdów kolejowych i skrzyżowań toru
 • Remonty i naprawy nawierzchni kolejowej
 • Balastowanie nowobudowanych i remontowanych nawierzchni kolejowych
 • Rozbiórki torów kolejowych, rozjazdów i skrzyżowań
 • Różne roboty pomocnicze przy budowie i remontach nawierzchni kolejowej

KNR 526 URZĄDZENIA STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

 • Urządzenia sygnalizacyjne
 • Urządzenia nastawcze mechaniczne
 • Urządzenia nastawcze elektryczne
 • Urządzenia blokady i oddziaływania pociągów
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Sprawdzania kompleksowe działania urządzeń i malowanie oznaczeń