Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRW – ceny robót wyburzeniowych i rozbiórkowych

Zestaw podzielony jest na dwie części, z których pierwsza obejmuje ceny robót rozbiórkowych i wyburzeniowych, w większości ujętych w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR nr 404, 205, 225, 231, 709 – druga natomiast zawiera wskaźniki nakładów finansowych (kosztowo-cenowych), przypadających na jednostkę odniesienia dla zamieszczonych w niej rozbiórek i wyburzeń obiektów.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen rozbiórek oraz
wyburzeń na rynku budowlanym. Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw
wykonujących tego rodzaju roboty, przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego.

Spis zawartości:

Część I – Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

KNR 4-04 roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe

 • Rozebranie konstrukcji z cegły, pustaków i bloczków
 • Rozebranie konstrukcji z kamienia
 • Rozebranie konstrukcji betonowych i żelbetowych
 • Rozebranie konstrukcji drewnianych
 • Rozebranie posadzek, pokryć dachowych, płyt balkonowych, oblicowań cokołów, trzonów kuchennych i pieców
 • Mechaniczne przewracanie murów, burzenie mechaniczne murów i ścian betonowych, żelbetowych oraz posadzek
 • Demontaż przewodów i urządzeń instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i gazowych
 • Rozebranie elementów stalowych w obiektach budowlanych
 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki

KNR 2-05 rozbiórki konstrukcji metalowych

 • Demontaż konstrukcji stalowych hal i budynków szkieletowych
 • Demontaż konstrukcji stalowych różnych
 • Demontaż zbiorników stalowych
 • Demontaż konstrukcji aluminiowych i wyposażenia wnętrz
 • Demontaż lekkiej obudowy metalowej ścian i dachów hal, budynków i budowli

KNR 2-25 rozbiórki urządzeń placu budowy

 • Rozebranie barakowozów, budynków i obiektów kubaturowych
 • Rozebranie wiat, zadaszeń i cieplaków
 • Rozebranie budowli składowych produkcyjno-usługowych, zbiorników oraz ogrodzeń
 • Rozebranie budowli i urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i cieplnej
 • Rozebranie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • Demontaż przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych oraz radiowych

KNR 2-31 rozbiórki nawierzchni na drogach i ulicach

KNR 7-09 rozbiórki rurociągów technologicznych

 • Demontaż rurociągów stalowych spawanych
 • Demontaż rurociągów stalowych łączonych na kołnierze
 • Demontaż rurociągów i kształtek aluminiowych spawanych
 • Demontaż rurociągów i kształtek aluminiowych łączonych na kołnierze
 • Demontaż rurociągów z miedzi i jej stopów
 • Demontaż rurociągów z PCV

Część II – Wskaźniki nakładów finansowych na rozbiórki obiektów i budowli

 1. Rozbiórka budynku energetyczno-socjalnego (ZK11)
 2. Rozbiórka budynku magazynowego (ZK02)
 3. Rozbiórka budynku magazynowego (ZK01)
 4. Rozbiórka ogrodzenia z cegły ceramicznej (ZP01)
 5. Rozbiórka nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw (ZP61, ZP62)
 6. Rozbiórka budynku garażowo – magazynowego (ZK03)
 7. Rozbiórka budynku gospodarczego z poddaszem (ZK04)
 8. Rozbiórka budynku szpitala (ZK05)
 9. Rozbiórka budynku przychodni przyszpitalnej (ZK06)
 10. Rozbiórka kamienicy w zabudowie zwartej (ZA06)
 11. Rozbiórka mostu (ZP41)
 12. Demontaż linii napowietrznej SN na słupach BSW-12 z przewodem AFL-6 50 mm2 (ZS01)
 13. Demontaż linii napowietrznej SN na słupach BSW-14 z przewodem AFL-6 70 mm2 (ZS02)
 14. Demontaż linii napowietrznej SN na słupach ŻN-10 z przewodem AFL-6 35 mm2 (ZS03)
 15. Demontaż linii napowietrznej SN na słupach ŻN-12 z przewodem AFL-6 50 mm2 (ZS04)
 16. Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach stalowych (ZS21)