Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

ICRZ – ceny robót zakładania i konserwacji zieleni

Zestaw informuje o średnich krajowych cenach wykonania przez przedsiębiorstwa prywatne i państwowe najczęściej spotykanych robót z zakresu zakładania i konserwacji zieleni, oraz o strukturze tych cen.

Zestaw podzielony jest na rozdziały obejmujące rodzaje elementów i robót, analogicznie jak w Katalogach Nakładów Rzeczowych – KNR
nr 221, 223 i KNP 1 cz. I.

Informacje kosztowo-cenowe zawarte w zestawie, odzwierciedlają z dużym przybliżeniem faktyczny układ kosztów i cen na rynku budowlanym.
Opierają się one na badaniu reprezentacyjnym obejmującym losową próbę wielu przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane,
przedsiębiorstw sprzętowo-transportowych i jednostek obrotu towarowego. Zamieszczone w zestawie wartości mają charakter średnich.

Spis zawartości:

KNR 221 Tereny zieleni

  • Roboty porządkowe i przygotowawcze
  • Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
  • Zadrzewienie
  • Trawniki i kwietniki
  • Nawierzchnie placów i dróg ogrodowych
  • Mała architektura ogrodowa
  • Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym

KNR 223 Terenowe urządzenia sprzętowe

  • Nawierzchnie trawiaste boisk

KNP 1 Roboty ziemne i transportowe

  • Budowa terenów zielonych
  • Konserwacja terenów zielonych