Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Program kosztorysowy KOBRA edukacyjna – wersja dla studentów i uczniów

Wersja edukacyjna systemu kosztorysowego KOBRA przeznaczona jest dla uczniów, nauczycieli szkół oraz studentów i uczelni o profilu budowlanym. Może być wykorzystana w szkolnych pracowniach laboratoryjnych lub na komputerach prywatnych.

Wersja edukacyjna, dzięki przystępnej instrukcji pozwala zaznajomić się z procesem tworzenia kalkulacji kosztorysowej. Załączona profesjonalna baza normatywna (20 podstawowych katalogów) oraz Serwis Informacji Cenowych Budownictwa (Ceny materiałów ? ICCP, oraz ceny robót ? CR) umożliwia opracowanie kosztorysów z różnych branż budowlanych oraz ich wydrukowanie.

Powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046) proponujemy wyposażenie szkolnych pracowni komputerowych w wersję edukacyjną programu KOBRA. Nauczyciele przedmiotu uzyskają pomoc Ośrodka w opracowaniu programu nauczania. Będą mogli również skorzystać z bezpłatnego przeszkolenia w siedzibie naszej firmy, potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

KOBRA EDUKACYJNA jest bezpłatna po dokonaniu rejestracji na stronie