Dane kontaktowe: e-mail: info@orgbud.pl Tel / fax: 61 864-25-91 do 95

Dane ewidencyjne pałacu w Napachaniu


Dane ewidencyjne

Pałac z 1897 r. o pow. netto – 1 340 m2

Ogólne:

województwo – wielkopolskie
powiat – poznański
jednostka ewidencyjna – Rokietnica
obręb – Napachanie
arkusz mapy – 1

Szczegółowe:

W skład nieruchomości wchodzą:
działka 152/2 – 3,5902 ha
działka 153/2 – 0,1472 ha
działka 157/5 – 3,4639 ha

Razem: – 7,2013 ha

Informacje o ewentualnej zabudowie

Zespół pałacowo-parkowy składa się z dwóch działek. Jedna z nich jest niezadrzewiona i uzyskaliśmy informację, że będzie można na niej postawić budynki wspomagające przyszłą, ewentualną działalność pałacu, pod warunkiem nawiązania stylem architektonicznym do pałacu. Druga działka, na której posadowiony jest pałac, jest zadrzewiona.

Lokalizacja

Zespół pałacowo-parkowy Pałac o powierzchni 1 340 m2 wraz z parkiem o łącznej powierzchni 7,2 ha z możliwością zabudowy, położony jest w Napachaniu, w gminie Rokietnica , ok. 16 km na północny – zachód od Poznania, w sąsiedztwie niewielkich lasów, w pobliżu skrzyżowania głównej, zmodernizowanej w 2012r. trasy Poznań – Szamotuły z lokalną drogą Rokietnica – Tarnowo Podgórne. Plany zagospodarowania gminy przewidują w odległości ok. 1,5 km od nieruchomości, budowę obwodnicy Poznania, co będzie sprzyjać w przyszłości połączeniu komunikacyjnemu.

Atutem lokalizacyjnym zespołu pałacowo-parkowego jest niewielka odległość (ok. 3 km) do jeziora Kierskiego głównego akwenu wodnego okolicy, o po-wierzchni blisko 300 ha. Jezioro to jest jednym z bardziej znanych ośrodków żeglarstwa latem, a zimą sportów bojerowych.
Północno-zachodnia strona Poznania, z kierunkiem na Szamotuły jest obecnie wysoko cenionym obszarem przez inwestorów jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Smochowice, Chyby, Kobylniki to miejscowości z coraz częściej pojawiającymi się ekskluzywnymi rezydencjami.